Lunchwebbinarium: Vilka framgångsfaktorer och utmaningar ser vi i kommunernas våldsförebyggande arbete?

När: 29 maj kl. 12:15
Var: Digitalt

Landets kommuner spelar en viktig roll i arbetet med att förebygga våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och ge stöd och skydd till våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna har genomfört en kommunenkät som visar att de flesta kommuner har vissa grundläggande strukturer på plats för att arbeta våldspreventivt, men att variationen är stor och att arbete kvarstår med att utjämna skillnader och stärka kommunernas förutsättningar att arbeta förebyggande mot våld.


Nyfiken på att veta mer? Vi bjuder in till ett lunchwebbinarium 29/5 kl. 12:15 för att presentera den unika studie som tagits fram om kommuners förutsättningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våldsförebyggande arbete.
Under webbinariet så kommer Håkan Leifman och Camilla Pettersson, forskarna bakom rapporten, att presentera några av de viktigaste resultaten. Därefter så kommer vi ha ett samtal med representanter från kommun och länsstyrelse för att få deras bild av det som studien visar.

Webbinariet riktar sig främst till dig som ansvarar för eller arbetar med frågor om mäns våld mot kvinnor i kommun eller länsstyrelse, men alla som har ett intresse i våldsförebyggande arbete är välkomna att delta!

Anmäl dig till webbinariet här.

Publiceringsdatum: 30 april 2024

Senast uppdaterad: 30 april 2024