Nationell konferens mot sexuell exploatering av barn

Den 24 april 2023 anordnar Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE), Child10, Ellencentret, Novahuset och Jämställdhetsmyndigheten en nationell konferens i syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med frågan om sexuell exploatering av barn eller i din yrkesroll möter barn som är eller riskerar att bli utsatta. Det kan till exempel vara du som jobbar inom skolan, föreningslivet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, rättsväsendet eller civilsamhället, eller du som sitter på en beslutsfattande position för någon av dessa verksamheter. 

Konferensen innehåller parallella seminariespår om bland annat:

  • Det senaste kunskapsläget
  • Inspiration och goda exempel från kommun, region och civilsamhälle
  • Att upptäcka barns utsatthet för KSE
  • Barnvänligt bemötande av utsatta barn  
  • Skolans roll i det förebyggande arbetet  
  • Traumabehandling och rehabilitering 

Majoriteten av föreläsningarna och seminarierna kommer att vara på svenska, men en eller några få programpunkter kommer att hållas på engelska.

Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn är ett civilsamhällesinitiativ av Child10, Novahuset och Ellencentret. Läs mer på www.okse.nu.

Vill du bjuda in en vän eller kollega? Dela denna länk: https://eu.invajo.com/l/Ays9TR6FTV

 

Här kan du anmäla dig till konferensen.

Publiceringsdatum: 27 februari 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024