Pandemin och pengarna – så har den ekonomiska jämställdheten påverkats

Hur kommer covid-19 påverka jämställdheten mellan kvinnor och män på lång sikt? På vilket sätt har kvinnors och mäns inkomster och arbetsmarknaden förändrats under pandemin?

Jämställdhetsmyndigheten medverkar i seminariet Pandemin och pengarna under Forum Jämställdhet som sker digitalt.

Hur kommer covid-19 påverka jämställdheten mellan kvinnor och män på lång sikt? På vilket sätt har kvinnors och mäns inkomster och arbetsmarknaden förändrats under pandemin? Vilket stöd kan kvinnor och män få av socialförsäkringssystemen och vilka faller mellan stolarna? Vad har hänt med arbetsmiljön och fördelningen av hushållsarbetet?

Vi presenterar en färsk uppföljning av den ekonomiska jämställdheten med fokus på pandemins effekter. Kommissionen för jämställda livsinkomster presenterar också sin slutrapport.

Medverkande:
Sara Andersson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lise Bergh, ordförande, Kommissionen för jämställda livsinkomster

Moderator: Jens Sandahl, enhetschef på avdelningen för analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten

Seminariet sker digitalt

Mer information om Forum Jämställdhet och hur du köper biljett

Publiceringsdatum: 26 januari 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024