Pandemin, pengarna och den ekonomiska (o)jämställdheten

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten. På seminariet presenterar myndigheten slutsatserna med fokus på coronapandemins effekter.

Vad vet vi om pandemins påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män? På vilket sätt har kvinnors och mäns inkomster och situation på arbetsmarknaden förändrats under pandemin? Hur har samhällets stödinsatser fördelats mellan män och kvinnor under pandemin? Hur har arbetsmiljön och vardagspusslet påverkats?

Sara Andersson, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten
Moderator: Jens Sandahl, enhetschef Jämställdhetsmyndigheten
Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Publiceringsdatum: 11 april 2022

Senast uppdaterad: 11 april 2022