Prevention - makt, ledarskap och ansvar

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder Unizon och MÄN tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten in till den årliga konferensen om våldsprevention.

Årets konferens lägger fokus på hur ledning och chefsstöd kan möjliggöra långsiktighet i det förebyggande arbetet.

Förmiddagen lyfter kunskap och erfarenheter kring hur ledning och beslutsfattare via sitt ledarskap bidrar till att eldsjälar och anställda ges förutsättningar för att genomföra sitt förebyggande
arbete på bästa möjliga sätt.

Eftermiddagen fokuserar på konkreta exempel från kommuner som arbetar långsiktigt och brett i sitt förebyggande arbete. Konferensen avslutas med en föreläsning av Jackson Katz Ph.D som är internationellt känd för sitt banbrytande arbete och aktivism i frågor om kön, ras och våld.

Om konferensen

Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som inträffar 21–27 november 2022. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN, och stöds av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillsammans kan vi förebygga mäns våld mot kvinnor!

Var: Digitalt
Kostnad: Gratis
Läs mer om konferensen och anmäl dig på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats. 
Sista anmälningsdag:18 nov 2022

Frågor?

Mejla info@mfj.se eller info@unizon.se.

Publiceringsdatum: 18 oktober 2022

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022