Digitalt seminarium om könsstympning av flickor och kvinnor

MUCF i samverkan med bland andra Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ett kostnadsfritt seminarium om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på bemötande och samtal.

Att leva med konsekvenserna av könsstympning är vardag för många flickor och kvinnor. Du som arbetar med barn och unga spelar en viktig roll i att förebygga, uppmärksamma och erbjuda stöd. I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om vad könsstympning är och vilka konsekvenser det kan leda till. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga.

Program

Programmet kan komma att justeras. Dagens moderator är Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på MUCF.

8.30-8.40 Inledning

8.40-8.50 Min erfarenhet av könsstympning med Anissa Mohammed Hassan, Barn- och kvinnorättskämpe

8.50-9.35 Kvinnlig könsstympning - långsiktiga konsekvenser med Cecilia Berger, biträdande överläkare, Amelmottagningen Södersjukhuset i Stockholm

9.35-9.50 Paus

9.50-10.35 Bemöta, samtala och hänvisa rätt med Anissa Mohammed Hassan

10.35-10.40 Hur kan civilsamhället ge stöd? Med den ideella föreningen Existera som delar med sig av exempel.

10.40 -10.50 Paus

10.50-11.10 Goda exempel och stöd för samtal.

Medverkande:

Jurgita Ravaityte Kristoffersson, Västerås stad, berättar om den lathund som elevhälsan tagit fram för samtal med vårdnadshavare

Annica Dahlqvist, Migrationsverket berättar om hur Migrationsverket arbetar med att utreda riskerna för att ett barn utsätts för könsstympning

Helena Stålhammar, Socialstyrelsen presenterar ett nytt stöd för socialtjänsten

11.10-11.25 Nationellt stöd från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck med Issis Melin, sakkunnig hedersrelaterat våld och förtryck

11.25-11.30 Avslutning

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med Migrationsverket, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och UMO.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet via MUCF:s bokningssystem.

Publiceringsdatum: 31 augusti 2022

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022