Samtal med myndigheter om AI och jämställdhet

Många myndigheter har börjat använda artificiell intelligens (AI) för att effektivisera och höja kvalitén på verksamhetens arbete. Vilka risker finns för ojämställdhet och kan dessa verktyg bidra till jämställdhetspolitikens målsättning?

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett samtal mellan olika myndigheter för att diskutera möjligheter och utmaningar med AI.

Publiceringsdatum: 11 april 2022

Senast uppdaterad: 11 april 2022