Seminarium om datainsamling inom området könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett seminarium om datainsamling på området könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet är att identifiera förbättringsområden i samband med att ställa frågor om könsstympning i exempelvis enkäter, kartläggningar och andra typer av datainsamling. Seminariet är en del av myndighetens regeringsuppdrag att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Dagen innehåller föreläsningar från UNFPA, WHO och EIGE samt dragningar av nationella aktörers erfarenheter följt av samtal om hur vi kan förbättra villkoren för att samla in olika typer av data inom området könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige.

Målgruppen för seminariet är statistiker, forskare, utvecklingsledare, utredare och andra relevanta funktioner som arbetar med olika typer av data inom området könsstympning av flickor och kvinnor.

Föreläsningar under dagen: 

Digital föreläsning; "Etiska överväganden i forskning om kvinnlig könsstympning”- Christina Pallitto, forskare och leder FGM-teamet vid avdelningen för sexuell och reproduktiv hälsa och forskning vid Världshälsoorganisationen (WHO)  

Evidensbaserat beslutsfattande om vilket ämne som helst kräver evidens av hög kvalitet som överensstämmer med forskningsetiska normer. Med tanke på den känsliga karaktären av kvinnlig könsstympning (FGM) måste forskare se till att de etiska principerna för forskning tillämpas och att deltagarnas rättigheter respekteras när de bedriver forskning om detta ämne. För att vägleda denna process utvecklade WHO etisk vägledning för att bedriva forskning om kvinnlig könsstympning som kommer att hjälpa forskare att tillämpa etiska principer oavsett studiedesign och under alla stadier av forskningen – från protokollutveckling till analys- och spridningsstadiet.  

OBS! Föreläsningen hålls på engelska. 

 

Digital föreläsning; “Utmaningar kring datainsamling och analys med avseende på kvinnlig könsstympning och framtida vägar framåt när det gäller analys": (FGM Cross Border Study & NGO and CBO FGM Intervention Assessment Study Cases) - Kofi Achoribo, Befolkningsdata, FGM Data and Research, UNFPA 

OBS! Föreläsningen hålls på engelska. 

Digital föreläsning; “Uppskattning av risken för kvinnlig könsstympning i EU”- Dr Eleonora Esposito och Dr Irene Riobóo Lestón från European Institute of Gender Equality (EIGE)  

EIGE spelar en ledande roll när det gäller att tillhandahålla information och forskning om förekomsten av kvinnlig könsstympning i EU och stöder medlemsstaterna att förebygga och bekämpa denna skadliga praktik. I den här presentationen kommer EIGE att dela EIGE:s metodiska ramverk och steg-för-steg-guide för en korrekt uppskattning av risken för kvinnlig könsstympning i EU, genom att kombinera data med information från verkliga vittnesmål. EIGE kommer också att presentera några fakta och rön från 2015 års riskuppskattning med fokus på Sverige. 

OBS! Föreläsningen hålls på engelska. 

Seminariet äger rum i Stockholm den 12 oktober och har ett begränsat antal platser. Du deltar kostnadsfritt. Fika och lunch ingår. 

Sista dagen för anmälan är den 7 oktober kl. 11.00. Du anmäler dig på: https://link.webropolsurveys.com/S/313A08B1A768E19D.

 

Publiceringsdatum: 4 oktober 2022

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022