Skyddade personuppgifter - oskyddade personer

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till konferens för att öka kunskapen om livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Konferensen riktar sig till myndigheter, hälso- och sjukvård, civilsamhället, idéburna organisationer och politiker.

Program

09.00 Jämställdhetsmyndigheten hälsar välkomna
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten

09.10 Skyddade personuppgifter – oskyddade personer
Presentation av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att höja kunskapen om våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter Sophie Nilsson, utredare Jämställdhetsmyndigheten

09.30 Uppgifter om våld är inget undantag
Presentation av Jämställdhetsmyndighetens kartläggning av våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge. Åsa Hjertström, utredare Jämställdhetsmyndigheten

09.50 – 09.55 Paus

09.55 Till stadigvarande boende
Presentation av länsstyrelsernas kartläggning av kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta till stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Hanna Hansson, utredare Länsstyrelsen Västerbotten

10.10 Skyddade personuppgifter
Camilla Karp, sektionschef Skatteverket

10.25 – 10.50 Paus

10.50 86 gömda kvinnor och deras 128 barn
Djupintervjuer med kvinnor som inte kan synas men vill bli hörda. Kerstin Weigl, journalist och författare, och Petra Erlander, grundare av nätverket Gömda kvinnor

11.50 – 12.50 Lunchpaus

12.50 Barns situation samt myndigheternas ansvar
Maria Eriksson, professor i socialt arbete Marie Cederschiöld högskola

13.40 – 13.45 Paus

13.45 Vad behöver göras för att förbättra livssituationen för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter? 
Samtal med representanter från idéburna organisationer som erbjuder skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn med skyddade personuppgifter.

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon
Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare våld i nära relation, Brottsofferjouren Sverige
Emelie Skeppar, styrelseledamot, Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

14.20 Myndigheternas ansvar för att förbättra livssituationen för personer som lever med skyddade personuppgifter
Samtal med representanter från myndigheter och andra aktörer.

Mikael Thörn, enhetschef Jämställdhetsmyndigheten
Therese Lindström, enhetschef Arbetsförmedlingen
Camilla Karp, sektionschef Skatteverket
Jonas Krantz, avdelningschef, Skolverket
Arion Chryssafis, ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKR

15.05 Summering av dagen
Kerstin Weigl, journalist och författare och Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Gabriella Ahlström

Anmälan

Evenemanget är kostnadsfritt och sista dag för anmälan var 25 maj.

Publiceringsdatum: 28 mars 2022

Senast uppdaterad: 2 juni 2022