Svartsjuka är inte romantiskt: Nationell konferens

Den 1 februari håller vi en digital nationell konferens med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Konferensen utgör startskottet för kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som genomförs för sjunde året i rad. Dagen bjuder på föreläsningar om forskning på området och lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer.

Svartsjuka Är Inte Romantiskt och kampanjens logga som är ett hjärta med en kniv igenom

Målgrupp

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga exempelvis inom skola, fritid, ungdomsmottagning, socialtjänst, rättsväsende och idéburen verksamhet.

Plats

Konferensen är digital och kommer att teckentolkas, spelas in och textas. 

Program

09.00-09.15 Välkomna och praktisk information, dagens moderator Zandra Kanakaris, generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter, välkomnar.

09.15-09.30 Inledningstal av jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

09.30-09.50 Om Svartsjuka är inte romantiskt – presentation av Länsstyrelsens och Jämställdhetsmyndighetens arbete mot våld i ungas relationer.

09.50-09.55 Paus

09.55-10.45 Om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer – hur ser det ut och vad kan vi göra för att motverka? Zandra Kanakaris

10.45-11.00 Paus

11.00-12.00 Hur ser forskningen ut på området? Sibel Korkmaz, socionom och Fil. dr i socialt arbete, Stockholms universitet

12.00-13.00 Lunch på egen hand

13.00-14.00 Tre goda exempel – hur kan man arbeta med frågan lokalt? Yrkesverksamma och unga från Osby, Trollhättan och Umeå berättar om hur de arbetat med kampanjen.

14.00-14.15 Paus

14.15-14.45 Polisens arbete med frågan om våld i ungas partnerrelationer nationellt och lokalt. Erica Gyllensvärd berättar om Polisens nationella arbete och vi får ta del av två lokala exempel från Norrtälje och Bollnäs.

14.45-14.50 Paus

14.50-15.20 ”Sexualitet, samtycke och relationer” – Ingrid Essegård, undervisningsråd och Lina Österman, skolutvecklare på Skolverket berättar om de nya läroplansskrivningarna och hur det kan kopplas till arbetet mot killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

15:20-15:25 Paus

15.25- 15:55 Panelsamtal med unga medverkande

15:55-16.25 Panelsamtal med myndighetsrepresentanter

16.25-16.30 Avslut

Anmälan

Du anmäler dig på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats. Sista anmälningsdag är 31 januari 2023. Konferensen är kostnadsfri.

Till anmälan

Om kampanjen

Konferensen och kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt pågår från den 1 februari till den 31 mars. Webbplatsen svartsjukaarinteromantiskt.se. riktar sig till både unga och yrkesverksamma. Här kan yrkesverksamma beställa kampanjmaterial som riktar sig till målgruppen unga, med information om våld i ungas partnerrelationer och vart unga kan vända sig om de vill ha råd och stöd. Via webbplatsen kan yrkesverksamma även hitta stödmaterial för att arbeta med frågan lokalt.

Publiceringsdatum: 7 december 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024