Våld i ungas nära relationer - hur ser forskningen ut?

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av ett våldsförebyggande arbete med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer.

Det våld som utövas i ungas nära relationer har relativt nyligen identifierats och synliggjorts, både i praktik och forskning. Det finns dock få studier i Sverige med fokus på ungas våldsutsatthet och våldsutövande.

Behovet av mer kunskap är stort och i enlighet med detta bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till en heldagskonferens med fokus på forskning kring våld i ungas nära relationer.

Program:

9:30 Fika och registrering 

10:00 Inledning

  • Välkomna och inledning av Lena Ag, Generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten 
  • Presentation av rapporten Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, Carolina Jernbro, lektor vid Karlstad Universitet och sakkunnig inom våld mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut och sakkunnig inom våld mot barn på Stiftelsen Allmänna barnhuset. Därefter samtal med Agnes Cavallin Nyrenius, kurator, Transammans 

12:00 Lunch 

13:00 Välkomna tillbaka

  • Presentation av rapporten Dödligt partnervåld mot unga. Shilan Caman med. dr. Centrum för psykiatriforskning på Karolinska institutet och Sara Skott docent i Kriminologi på Mittuniversitetet. Därefter samtal med Olga Persson, ordförande Unizon 
  • Presentation av rapporten Våld i ungas nära relationer och det ideella stödet - möjligheter och begränsningar. Sibel Korkmaz fil.dr i socialt arbete och Carolina Överlien professor i socialt arbete, Stockholms universitet. Därefter samtal med Jona Mörn, verksamhetssamordnare Förenade jourer 
  • Avslutande reflektioner från forskarna och avslut av Jämställdhetsmyndigheten 

16:00 Konferensen avslutas 

Programtider kan komma att ändras under dagen.

Konferensen spelas in och kan ses i efterhand. 

Vill du följa konferensen digitalt? Klicka på länken nedan. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lauB7XvIVY 

 

Publiceringsdatum: 13 december 2023

Senast uppdaterad: 14 februari 2024