Webbinarium: Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism - hänger det ihop?

Den överväldigande majoriteten inom våldsbejakande extremistiska miljöer är män. Men i dagsläget vet vi lite om hur maskulinitet påverkar våldsbejakande extremismrelaterade problem. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Jämställdhetsmyndigheten gav i uppdrag till forskare Lucas Gottzén att ge en översikt av forskning kring män, maskulinitet och våldsbejakande extremism.

Översikten redogör för forskning kring maskulinitet och våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande vänsterextremism och våldsbejakande islamistisk extremism samt våldsbejakande misogyni, vilket inkluderar grupperingar där kvinnohat är drivande i det politiska våldet. Den 6 december lanseras forskningsöversikten och ett webbinarium arrangeras.

Tid: 6 december 11.00-12.00
Plats: Youtube-länk som skickas ut 5 december till registrerad mailadress

Webbinarium

CVE och Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett webbinarium med syfte att fördjupa samtalet utifrån framtagen forskningsöversikt om män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Fokus under samtalet är på hur det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism kan utvecklas genom en genusmedveten ansats samt hur det våldsförebyggande arbetet med genusförändade ansats kan utvecklas genom en medvetenhet om mekanismer relevanta till våldsbejakande extremismmiljöer. 

Anmälan görs via följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/21EC26FDEC3FCE09

 

11.00-11.20 Inledning

Chef för CVE Jonas Trolle samtalar med forskare Lucas Gottzén

11.20-11.50 Panelsamtal

Moderator Peter Söderström, utredare Jämställdhetsmyndigheten

Paneldeltagare:

Sari Römpötti, senior rådgivare CVE

Jennie Sivenbring, forskare vid Segerstedtinstitutet

Katarina Eman Risberg, utredare Jämställdhetsmyndigheten

Stina Graad, ungdomssamordnare på öppen ungdomsverksamhet i Borås stad

Fler deltagare i panelsamtalet kan tillkomma.

11.50-12.00 Frågor från tittarna

Publiceringsdatum: 9 november 2022

Senast uppdaterad: 29 november 2022