Barn far illa i Sverige under pandemin

Under coronapandemin finns tydliga tecken på att barn far illa i Sverige, särskilt flickor. Anmälningarna om våldtäkter mot barn ökar, liksom orosanmälningar om barn som far illa. I Europa finns även indikationer på att sexuella övergrepp på barn ökar.

Anmälningarna om våldtäkter mot barn under 17 år ökade med 540 brott, en ökning på 16 procent, till 3 950 anmälda brott under 2020, jämfört med 2019, enligt Brå.

– Det är en markant ökning för flickor. För pojkar har övergreppen minskat under 2020, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Socialstyrelsen har sett att orosanmälningarna om barn som far illa ökat med fem procent under pandemin i 56 undersökta kommuner. Knappt två av tio anmälningar är relaterade till våld i nära relationer, våld mot barn eller barn som bevittnat våld i nära relationer.

– Det tyder på att barn som far illa har synliggjorts och anmälts i många kommuner även under pandemin. Men det kan vara stora skillnader mellan olika kommuner och mörkertalet kan vara stort, säger Mikael Thörn.

Utsattheten har varit stor även inom familjer med hedersrelaterat våld och förtryck. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld har fått in samtal från över 900 personer under år 2020. 78 procent av de utsatta är flickor och kvinnor, 15 procent pojkar och män.

– Det är färre än det brukar vara. Året innan var det fler än tusen samtal. Det kan bero på att färre har kunnat få hjälp av kommunerna jämfört med tidigare, säger Mikael Thörn.

En internationell undersökning av it-företaget Netclean visar att antalet sexuella övergrepp mot barn världen över ökat under coronapandemin. 470 poliser och utredare i 39 länder har tillfrågats om sexuella övergrepp mot barn och två tredjedelar av dem uppger att brotten ökat.

– Det har skett en ökning även i Sverige, men inte mer än det som sker varje år, därför kan vi inte säga att vi ser samma tecken som i andra länder. Det kan ha att göra med att barnen gått i skolan i Sverige, medan barn haft mer skärmtid i andra länder som haft lockdown, säger Mikael Thörn.

Effekter av covid-19-pandemin

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 17 mars 2021

Senast uppdaterad: 10 december 2021