De skapar gemensamt tryck i frågan om mäns våld

Jämställdhetsmyndigheten har tagit initiativ till ett strategiskt råd med åtta myndighetschefer för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I början av december hade rådet sitt sjätte möte.

Katarina Johansson Wehlin, vice/tf riksåklagare, visar en utbildningsfilm kring arbete med våld i nära relation, under GD-rådets möte.
Katarina Johansson Wehlin, vice/tf riksåklagare, visar en utbildningsfilm kring arbete med våld i nära relation, under GD-rådets möte.

– Det är viktigt att vi tar steg framåt i denna allvarliga jämställdhetsfråga. Vi vet att engagemanget finns och att det sker mycket bra arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor inom olika myndigheter, nu behöver vi stärka samordningen, säger Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten.

Syftet med rådet, som möts två gånger per år, är att få en gemensam lägesbild och dra nytta av varandra, så att arbetet mot mäns våld mot kvinnor blir mer effektivt.

Ett råd med generaldirektörer kan skapa tryck i frågan och vi kan få i gång fler gemensamma insatser.

 Förutom Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör ingår myndighetscheferna för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Skolverket, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Rådet ska bidra till att stärka arbetet inom den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Samsyn kring mål och strategier

–  Det är av stor vikt att vi myndigheter som har ett ansvar för jämställdhetsarbetet har en samsyn om mål och strategier. Och att vi tar ett gemensamt ansvar för att nå ut till våra respektive målgrupper, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket. 

Fokus för rådets sjätte möte var implementering. Generaldirektörerna konstaterade att det är en komplex process och att myndigheternas verksamheter ständigt påverkas av externa och interna faktorer, vilket gör att implementeringsprocesserna sällan är linjära.

–  Bra implementering handlar om en tydlig målsättning. Men det krävs också en handlingsplan med åtgärder och inte minst stöd till dem som ska göra jobbet. Det har vi i Jämställdhetsmyndighetens GD-råd ett gemensamt ansvar för, säger Peter Fredriksson och fortsätter:

– Arbetet med jämställdhet får inte stanna vid ord, det måste bli verkstad också. Då krävs en implementering där alla berörda myndigheter i handling visar att jämställdhet är något som måste prioriteras.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 4 december 2023

Senast uppdaterad: 6 december 2023