Det ljusnar för ungas jobb – efter pandemin

Coronapandemin har satt stora spår i arbetslösheten för ungdomar. Det är framför allt unga, utrikes födda och visstidsanställda som har drabbats värst. Särskilt utsatta är unga killar med låg utbildning. Men det finns branscher som ropar efter unga.

– Det finns redan nu stor efterfrågan på arbetskraft inom lager och logistik, barnomsorg, vård och i synnerhet inom äldreomsorg, säger Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Under vintern väntas arbetslösheten öka för ungdomar. Men när pandemin är över ökar chansen att gå från arbetslöshet till jobb.

"De som inte har utbildning och inte kan svenska brukar komma längst bak i kön till jobb under svåra tider. Därför är det viktigast för den gruppen att studera."

– Unga med gymnasieutbildning är de som kommer att ha störst chans att få jobb. Under pandemin har fler tjejer än killar valt att studera och har också haft lättare att få jobb under pandemin, säger Sara Andersson.

Det finns även branscher som söker arbetskraft med högre utbildning.

– Det finns alltid stor efterfrågan på personal inom data, it, och ingenjörsyrken på grund av generationsväxlingen. Även sjuksköterskor, läkare och lärare är bristyrken, säger hon.

Under våren ökade arbetslösheten mycket för både unga kvinnor och män i åldern 18-24 år. Från och med juli minskar arbetslösheten igen och det är fler unga kvinnor än män som lämnar arbetslösheten och börjar studera och arbeta, enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. I september var 14,6 procent unga män arbetslösa, medan 10,7 procent unga kvinnor. En förklaring är att de branscher som drabbades hårt av pandemin hade många visstidsanställningar och enkla jobb för nyanlända, så kallade ingångsjobb, i exempelvis handel-, hotell- och restaurangbranschen. De visstidsanställda är de som får gå först när efterfrågan på personal minskar.

Andra branscher som har drabbats hårt under pandemin är industrin, transportsektorn och olika delar av servicesektorn, till stor del mansdominerade jobb. De kvinnodominerande branscherna inom vård, omsorg och utbildning har fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft.

Unga utrikes födda tillhör dem som har varit hårt drabbade av arbetslöshet. 27,5 procent av kvinnorna och 25,5 procent av männen i åldern 18-24 år var arbetslösa i september i år.

– De som inte har utbildning och inte kan svenska brukar komma längst bak i kön till jobb under svåra tider. Därför är det viktigast för den gruppen att studera, säger Sara Andersson.

Lyssna på det tredje avsnittet från vår podd Världens mest jämställda land? för att lära dig mer om jämställdhet, utbildning och arbete:

 

Ekonomi

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 23 februari 2021

Senast uppdaterad: 13 december 2021