Digital manual ska underlätta arbetet mot människohandel

Nu lanserar Jämställdhetsmyndigheten, som ansvarar för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel, en digital version av Manual vid misstanke om människohandel. Manualen ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige.

Persons sedd bakifrån, med fokus på hens skor.

Manual vid misstanke om människohandel ger stöd och praktisk vägledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den innehåller sex steg för att säkerställa att utsatta personer i Sverige erbjuds rätt stöd och skydd.

Varför behövs en digital version av manualen?

– Det är alltid lättare att hitta och komma åt en webbaserad version, än en tryckt. Manualen har tidigare även legat som pdf på vår webb, men den här nya versionen är mycket enklare att navigera i och mer tillgänglig, säger Marie Fredriksson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

På vilket sätt kommer den nya manualen underlätta i arbetet?

– Manualen ger kunskap om människohandel och hur myndigheter och organisationer i Sverige arbetar för att skydda, hjälpa och stödja de utsatta. Med den digitala manualen kan alla intresserade lätt hitta information om vem som gör vad, hur och i vilken ordning.

Hur är manualen upplagd?

– Den har flikar för varje steg i processen och för alla olika aktörer, vilket gör att den som möter människohandel inom ramen för sin yrkesutövning, och är osäker på hur systemet fungerar, kan lätt klicka sig igenom manualen för att hitta informationen. Den ger också information om vilka rättigheter utsatta i Sverige har enligt svensk lag och internationella åtaganden.

Om manualen och NSPM

Manual vid misstanke om människohandel är den svenska varianten av National Referral Mechanism (NRM), och beskriver stöd- och skyddsprocessen i Sverige för personer utsatta för människohandel. Det är ett dokument som tar avstamp i befintlig lagstiftning och beprövade erfarenheter från operativt arbete.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för manualen sedan den 1 januari 2018 och har uppdaterat materialet sedan överflytten av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel till myndigheten (NSPM).

Manualen togs i sin ursprungliga form fram av Länsstyrelsen Stockholm, som mellan 2009 och 2017 hade ansvaret för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Manualen uppdateras nu regelbundet av Jämställdhetsmyndigheten för att ge vägledning till yrkesverksamma och för att bidra till ökad samverkan mellan myndigheter.

Ta del av den nya webbaserade versionen av Manual vid misstanke om människohandel.

 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 8 februari 2023

Senast uppdaterad: 20 september 2023