Få tolererar sexuella trakasserier

Sveriges befolkning har mycket låg tolerans för sexuella trakasserier. Jämställdhetsmyndighetens undersökning av attityder till #metoo och sexism visar att endast tre procent tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.

– Vi ser tydligt att den som utsätter andra för sexuella trakasserier inte har något brett stöd. Samtidigt ser vi att de unga männen och de äldsta männen mer sällan tar avstånd från sexuella trakasserier och sexism jämfört med andra grupper. De unga kvinnorna tar avstånd i störst utsträckning, säger Sara Andersson, senior utredare.

Man pekar finger och skrattar åt två personer, illustration.

Jämställdhetsmyndigheten beskriver i sin rapport hur attityder skiljer sig mellan grupper av kvinnor och män. 6 400 svenskar har deltagit i pilotundersökningen, som spelar en central roll i myndighetens arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem och en del av många människors vardag. Effekterna kan vara sämre hälsa och att människor blir begränsade från att delta i exempelvis arbetslivet. I vår undersökning är mönstret att män något oftare än kvinnor förminskar händelser och skuldbelägger offret. Om den som är utsatt inte berättar direkt sjunker trovärdigheten i högre grad enligt män än enligt kvinnor, säger Sara Andersson.

En högre andel kvinnor än män anser också att #metoo har bidragit till att synliggöra att sexuella trakasserier är ett problem i det svenska samhället. Undersökningen visar att personer med längre utbildning tenderar att ta avstånd från sexuella trakasserier i högre utsträckning än de med kortare utbildning. När myndigheten jämfört inrikes och utrikes födda har det inte gått att utläsa statistiskt säkerställda skillnader i attityder.

Ta del av rapporten

Attityder till sexuella trakasserier i Sverige

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 19 december 2021

Senast uppdaterad: 20 december 2021