"Hela samhället måste agera mot mäns våld mot kvinnor"

Jämställdhetsmyndigheten har tagit initiativ till ett råd med åtta myndighetschefer för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Idag fredag 26 november har rådet sitt andra möte.

– Det är viktigt att vi tar steg framåt i denna allvarliga jämställdhetsfråga. Vi vet att engagemanget och förutsättningarna finns och att det sker mycket bra arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor inom olika myndigheter. Men vi behöver göra mer och stärka samordningen, säger Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten.

Syftet med rådet är att få en gemensam lägesbild och dra nytta av varandra, så att arbetet mot mäns våld mot kvinnor får ett högre tempo och blir mer effektivt.

– Jag hoppas att vi tillsammans kan identifiera och genomföra konkreta insatser. Att vi inte "bara" träffas och pratar, utan att det leder arbetet framåt, säger Lena Ag.

Rådet ska bidra till att stärka arbetet

Förutom Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör ingår myndighetscheferna för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Skolverket, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Rådet ska bidra till att stärka arbetet inom den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Rikspolischef Anders Thornberg lyfter fram att samverkan med andra myndigheter är centralt för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet.

– Vi inom polismyndigheten är en viktig aktör i arbetet, men vi kan inte göra det ensamma. Vi ser att hela samhället måste agera i frågorna och där vi myndigheter måste verka i samverkan för att nå framgång i såväl brottsförebyggande som brottspreventivt. Gd-rådet är ett bra forum för att se hur vi gemensamt kan nå framgång och arbeta tillsammans för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger han.

Få i gång fler gemensamma insatser

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson delar bilden att myndigheter som går samman kan arbeta både effektivt och mer kraftfullt:

– Ett gd-råd skapar tryck i frågan och vi kan snabbt få i gång fler gemensamma insatser. Skolverket kan tillsammans med övriga ansvariga myndigheter förstärka och förbättra det våldsförebyggande arbetet. Utmaningarna finns överallt i samhället, men det förebyggande arbetet kan med kraft göras i skolan.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 26 november 2021

Senast uppdaterad: 14 december 2021