Hur förhindrar vi att kvinnor och barn som flyr Ukraina utsätts för exploatering?

Kriget i Ukraina driver flyende kvinnor och barn in i händerna på människohandlare. För att förhindra att de utsätts för exploatering så kräver det god samverkan, att vi kan identifiera tecken hos utsatta och är uppmärksamma på människohandlarnas förmåga att anpassa sina metoder. På längre sikt är förebyggande arbete avgörande för att förhindra att kvinnor och barn utnyttjas. Utan efterfrågan finns ingen exploatering.

Seminarium om exploatering av ukrainska kvinnor och barn
Närmare 40 besökare samlades i Länsstyrelsens trädgård i Visby för att fördjupa kunskaper om hur vi kan förhindra att kvinnor och barn som flyr Ukraina utsätts för exploatering.

 

– Vi fick tidigt indikationer från andra myndigheter och aktörer att det kunde på rekrytering. Genom ett effektivt informationsutbyte kunde vi agera och bjöd in till samverkansmöten med andra myndigheter, berättar Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag. 

Det gav en mer enhetlig information som kan motverka desinformation och göra det lättare att ta till sig budskapet. I maj gjorde Jämställdhetsmyndigheten en lägesanalys.

"En skillnad är att vi ser att kvinnorna vi möter nu många gånger har haft ett välordnat liv. Advokater, sjuksköterskor. Kriget har tvingat dem i det här."

– Då såg vi att rekryteringen bytt metod från färjeplatser till internet. En ny metod var att dela ut simkort med oseriösa förslag som leder till exploatering, säger Paulina Bolton utredare vid Jämställdhetsmyndigheten. 

Simon Häggström, Stockholmspolisen, ser också att de flesta som de möter i prostitution och människohandel från Ukraina är fullt medvetna om vad de ska göra i Sverige. Kriminella organisationer erbjuder paketlösningar via nätet i Ukraina där resa till Sverige, administration av annonser och andra delar ingår. Kvinnorna stannar ofta bara 14 dagar innan de lämnar landet. 

– En skillnad är att vi ser att kvinnorna vi möter nu många gånger har haft ett välordnat liv. Advokater, sjuksköterskor. Kriget har tvingat dem i det här. Att de är här en kort tid försvårar för vårt arbete då första mötet ofta inte ger information. Det är andra gången vi träffar dem som mötet blir annorlunda och det finns mer tillit. 

"Får man hjälp och stöd är det människohandlarnas största fiende. Då finns ett alternativ."

För att kunna förhindra prostitution och människohandel krävs tillit. Ofta finns en misstro mot polis och myndigheter sedan tidigare så utsatta kan känna sig tveksamma att berätta om sin situation. Tilliten kan främjas av en god samverkan mellan myndigheter. Anna Thomsson från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) berättade hur de samverkade snabbt med Socialtjänsten för att kunna nå fram med information, men också att öka kunskapen för kommunerna som möter flyktingar från Ukraina. 

Prognosen är att risken för människohandel kommer vara ett pågående problem under lång tid

– Vi måste komma ihåg att det inte bara är flyktsituationen, säger Jacob Flärdh, ordförande för Plattformen för Civila Sverige mot Människohandel. Det är också sönderbombade städer som kommer ta lång tid att bygga upp. 

Massflyktsdirektivet för flyktningar från Ukraina gör att det blir svårare att upptäcka fall av prostitution och människohandel eftersom Migrationsverket nu handlägger ärendena som registreringsärenden och det går att ansöka via webben. 

– Då möter vi inte personerna. Det har gjort det svårare att upptäcka signaler och att vi behöver vara mer uppmärksamma på andra saker som kan indikera människohandel, till exempel misstänka företagsnamn, säger Eva Nordstedt från Migrationsverket. 

Lär dig identifiera tecken hos utsatta för prostitution eller människohandel. De kan:

  1. Visa tecken på att deras rörelsefrihet kontrolleras.
  2. Känna att de inte kan lämna den situation de befinner sig i.
  3. Visa rädsla eller oro om de blir kontaktade.
  4. Utsättas för våld eller hot om våld mot dem själva, deras familjer eller närstående.
  5. Ha skador som verkar vara ett resultat av våld eller någon form av kontroll.

Hitta mer stöd här.

Massflyktsdirektivet kan också ha risker på sikt. 

– En låg dagsersättning och andra sociala förmåner som man går miste om kan ge en utökad utsatthet, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. 

Men det går också att se en positiv signal. Simon Häggström ser att de kvinnor de möter från Ukraina inte är de som kommit på flykt utan via andra kanaler. Fruktansvärt, men det innebär att myndigheterna som mött kvinnor och barn som flytt till Sverige ändå verkar fångat upp dem. 

– Får man hjälp och stöd är det människohandlarnas största fiende. Då finns ett alternativ. 

För att lyckas förhindra sexuell exploatering så handlar det inte bara om att förstå kontexten för att vara på flykt från Ukraina utan att förstå att sexköpen annars skulle gjorts med andra kvinnor. Då är efterfrågan en viktig nyckel att arbeta med för att förhindra människohandel.

Mäns våld mot kvinnor

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 5 juli 2022

Senast uppdaterad: 22 september 2022