Kompisar och kollegor viktiga för att stoppa sexköp

Den som betalar för sex är ofta mer orolig för hur omgivningen reagerar än för att bryta mot lagen. I dag på EU:s dag mot människohandel lanserar vi en satsning för att få fler killar och män att säga ifrån när kompisar eller kollegor tänker köpa sexuella tjänster.

– Vi vill sprida information om hur killar och män kan bidra till att förebygga prostitution och sexuell exploatering. De flesta håller med om att det är fel att betala för sex, men det är inte alltid lätt att vara den som riskerar att skapa dålig stämning genom att säga ifrån vill vänner eller kollegor. Vi vill ge tips om hur man kan göra och stärka killar och män med kunskap och argument, säger Sofie Kindahl, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Omgivningens reaktioner har stor betydelse

Tidigare statliga informationskampanjer har främst riktat sig till sexköparna. Att rikta sig till människor i omgivningen är därmed ett ovanligt sätt att arbeta mot prostitution.

– Tanken är att förebygga att sexköpet sker från första början. Forskning visar att omgivningens reaktioner har stor betydelse. Den som betalar för sex är ofta mer orolig för de sociala konsekvenserna än att det är olagligt eller att personen i prostitution är utsatt, säger Sofie Kindahl.

Kunskapsstöd för vuxna som arbetar med unga

Satsningen är en del av ett regeringsuppdrag där vi som myndighet stärker arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Myndigheten har tagit fram material för att hjälpa lärare och andra vuxna att prata om sexuell exploatering och samtycke med unga. Materialet ger stöd i att förebygga och att fånga upp unga som redan har exploaterats eller som utnyttjat andra.

 

 

 

 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 18 oktober 2023

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023