Konferens med fokus på att stoppa efterfrågan av sexköp

29-30 mars arrangerar Sverige som EU-ordförandeland en konferens i Stockholm där experter och beslutsfattare ska diskutera metoder och strategier för att motverka sexuellt utnyttjande av människor. Jämställdhetsmyndigheten är på plats.

Man tittar på datorskärm. Ett barnrum syns i bakgrunden

 

Marie Fredriksson, du är utredare på Nationella samordningen mot prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten och kommer att delta i konferensen. Kan du berätta vad den handlar om?

– Konferensen fokuserar på förebyggande arbete för att minska efterfrågan på sexköp av offer för människohandel. Det är enormt viktigt eftersom majoriteten av all människohandel sker för att tillfredsställa efterfrågan på prostitution. Majoriteten av offren är flickor och kvinnor.

Hur ser Jämställdhetsmyndighetens medverkan ut?

– Vår generaldirektör Lena Ag kommer att medverka i ett panelsamtal om att minska efterfrågan och ge stöd och skydd till brottsoffer. Det är frågor som vi arbetar mycket med på flera sätt: genom vårt förebyggande arbete, regionkoordinatorernas arbete, det nationella stödprogrammet, återvändandeprogrammet och hela samordningen, att dela metoder och sammanföra myndigheter och organisationer som arbetar med detta.

Varför är det viktigt att fokusera på efterfrågan?

– Att fokusera på efterfrågan är avgörande för att förebygga och bekämpa människohandel och prostitution. Utan efterfrågan, ingen marknad.

Hur kan vi arbeta förebyggande mot efterfrågan?

– Det finns många sätt. Vad gäller just sexköp, är sexköpslagen är steg ett. Forskning visar också att bystander's approach, det vill säga att arbeta med omgivningens inställning och reaktioner, är en fungerande metod. Folk är helt enkelt oroliga för vad andra ska tycka.

– Jämställdhetsmyndigheten finansierar också just nu en utvärdering av KAST, köpare av sexuella tjänster, som är samtalsstöd till personer som köper sex, men som vill sluta. Preliminära resultat visar att deltagarna har minskat sina köp av sex, mår bättre och har bättre relationer.

 

 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 29 mars 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024