Kunskapsinsats med fokus på ensamkommande barn

Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna bjuder in till en utbildningsinsats om ensamkommande barn som försvinner. Särskilt fokus ligger på målgrupp ensamkommande barn från Nordafrika, en målgrupp som levt i utsatta miljöer och riskerats att exploateras.

Utbildningen, som äger rum den 14 november i Stockholm, genomförs inom ramen för EU-projektet European Protection of Unaccompanied Minors (EUPROM). Sverige deltar i projektet tillsammans med Frankrike, Italien och Spanien.
Yvonne Karlsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, svarar på tre frågor om utbildningsdagen.

Vad är syftet med dagen?

– Syftet med dagen är att genomföra en kunskapshöjande insats rörande ensamkommande barn i Europa utifrån de lärdomar vi fått med oss inom EU-projektet EUPROM. Inom projektet har vi delat kunskaper och erfarenheter mellan deltagare länderna Sverige, Frankrike, Italien och Spanien. Syftet är att sprida goda arbetssätt för att öka skyddet för ensakommande barn som riskerar att hamna i utsatthet.

Berätta mer om särskilda fokuset på målgrupp ensamkommande barn från Nordafrika?

– Inom projektet har målgruppen ensamkommande barn från Nordafrika lyfts eftersom den gruppen barn ofta rör sig mellan länderna som deltar i projektet. Ensammankommande barn från Nordafrika har tidigare uppmärksammats i Sverige som en målgrupp som levt i utsatta miljöer och riskerats att exploateras. Vi kommer fokusera på goda samarbeten för att öka skyddet runt denna gruppen av barn.
 

Någon talare du vill lyfta extra?

– Olivier Peyroux, är sociolog och internationell expert från Frankrike där han under många år arbetat med ungdomar från Nordafrika som har exploaterats av kriminella nätverk som utnyttjats deras sårbara situation i migrationsprocessen i Europa.

Utbildningsinsatsen finansieras genom Europeiska unionens program för rättsliga frågor.

Datum: 14 november 2022, kl. 9 – 16.30.

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66

Målgrupp: Yrkesverksamma inom mottagandet av ensamkommande barn samt berörda medarbetare inom statliga myndigheter.

Praktiskt: Dagen erbjuds kostnadsfritt. Enkel vegetarisk lunch ingår. Eventuella allergier anges vid anmälan. Delar av programmet kommer att vara på engelska.

Anmälan: Anmälan görs senast 28 oktober via denna länk.
Vid stort intresse kommer platserna att fördelas. Antagning bekräftas inom en vecka efter sista anmälningsdag.

 

Publiceringsdatum: 5 oktober 2022

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022