Mansrollen i fokus i ny satsning från Jämställdhetsmyndigheten

Hur är det att vara man idag? Frågan är utgångspunkten i en kommande filmserie av Jämställdhetsmyndigheten, som kulminerar på internationella mansdagen den 19 november. Syftet är att uppmärksamma pojkars och mäns ansvar och möjligheter att bidra till jämställdhet.

2017 antogs regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet. Jämställdhetsmyndigheten har med detta i åtanke byggt upp sin satsning kring mäns röster och engagemang.

Satsningen består av ett antal filmer som kommer att spridas i sociala medier där män reflekterar över maskulinitet och jämställdhet. Den 19 november anordnas ett webbsänt panelsamtal där forskare inom maskulinitetsfrågor och företrädare för olika mansorganisationer följer upp de ämnen som lyfts i filmerna.

– Vi vill höra vad män själva har att säga om mansrollen och jämställdhet. Vad är viktigt för män idag och hur kan vi på myndigheten arbeta för att åstadkomma en förändring, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Frågor kopplat till mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot män, psykisk ohälsa, machokultur och maskulinitetsnormer är några av de områden som kommer att beröras med syfte att diskutera hur pojkar och män kan bidra till ett jämställt samhälle.

Destruktiva maskulinitetsnormer begränsar

Den internationella mansdagen initierades 1999. Syftet med dagen är att fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

– Dagen är omdiskuterad. Många hävdar att alla dagar på året, förutom internationella kvinnodagen, redan är "mansdagar" och att världen inte behöver fler manliga förebilder. Frågan är dock vilka förebilder det handlar om och vilka som saknas, säger Mikael Thörn, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt traditionella maskulinitetsnormer ska män vara starka, handlingskraftiga och framgångsrika. Så kallat feminina attribut, som att prata om sina känslor och visa sig sårbar, kan innebära att män inte anses vara män nog och ställs utanför gemenskapen. Den traditionella mansrollen är något som får negativa konsekvenser för många män vad gäller till exempel föräldraskap och hälsa.

– Att uppmärksamma den internationella mansdagen är en del i ett större strategiskt arbete med fokus på pojkar och män. Förhoppningen är att kunna belysa frågor som berör ansvar, möjligheter och förutsättningar att bryta destruktiva maskulinitetsnormer ur olika perspektiv, och arbeta vidare inom ramen för myndighetens befintliga arbete med pojkar och män, säger Arbresha Rexhepi.

Under årets sista månader genomförs även två nationella digitala konferenser inom ramen för satsningen, med fokus på våldsprevention samt hedersrelaterat våld och förtryck.

– För många män är jämställdhet viktigt, men det är alltid någon annans ansvar eller jobb, ofta kvinnors. Det kan vi ändra på. Med denna satsning hoppas vi kunna bidra till en förändring, säger Mikael Thörn.

Ta del av panelsamtalet

Internationella mansdagen 19 november 2020

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 16 november 2020

Senast uppdaterad: 13 december 2021