Nationell konferens mot könsstympning

Jämställdhetsmyndigheten anordnar tillsammans med andra statliga och regionala aktörer en nationell konferens för att uppmärksamma den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning. Det digitala evenemanget går av stapeln 3 februari och är öppet för allmänheten.

Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, är en av dem som har arbetat med förberedelserna.

En bild som visar Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Hon är inomhus, leende, tittar in i kameran.

Madelene, vill du berätta mer om konferensen?

 Konferensen riktar sig till yrkesverksamma vid myndigheter och ideella organisationer som vill utbyta erfarenheter och fördjupa sina kunskaper på området. Vi har bjudit in talare som inom olika områden och roller arbetar för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Det kommer finnas exempel på nationellt arbete, kommande forskning och erfarenheter från civilsamhällesorganisationer och myndighetspersoner som i sin yrkesroll möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning.

 Jämställdhetsmyndigheten kommer bland annat att presentera sin handbok mot könsstympning av flickor och kvinnor, som är ett informationsmaterial till fritidsledare. Vi kommer också att berätta om vår kartläggning av åtta verksamheters arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor, och om det pågående arbetet inom nuvarande regeringsuppdrag där Jämställdhetsmyndigheten har ett samordningsansvar.

 

På vilken sätt kan dagen bidra till att öka uppmärksamheten kring dessa frågor?

 Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter som kan leda till både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för den som utsätts. FN:s internationella dag för nolltolerans mot könsstympning är ett tillfälle att bidra till ökad kunskap och förståelse både för yrkesverksamma och för allmänheten. Det är också en möjlighet att inspireras till att utveckla arbetet kring den här frågan så att flickor som befinner sig i riskzon för att utsättas upptäcks i tid och för att de flickor och kvinnor som redan har blivit utsatta ska få det stöd och den hjälp de har behov av.

Vilka aktörer ingår i samarbetet?

 Jämställdhetsmyndigheten samarbetar med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Dialoga som är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen Västra Götaland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

 

Anmälningslänk

Ta del av programmet

Se programmet i sin helhet.

 

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 1 februari 2022

Senast uppdaterad: 11 februari 2022