Ny webbkurs om att förebygga våld

Nu lanserar vi Att förebygga våld – en grundkurs, som ger kunskap om hur ett förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor kan bedrivas och utvecklas. Deltagaren lär sig hur arbetet kan planeras och genomföras i fem steg. Webbkursen är kostnadsfri och finns på Jämställdhetsmyndighetens utbildningswebb.

En hand som stoppar tre led av dominobrickor från att falla


Att förebygga våld- en grundkurs riktar sig till alla som vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete, oavsett sin roll i en organisation. Det krävs inga förkunskaper. Den som arbetar på operativ nivå får hjälp att förstå sin roll i helheten, medan den som arbetar på strategisk nivå med ansvar och mandat att initiera arbetet och tillsätta resurser får kunskap och hjälp med att planera och sätta mål.

Katarina Eman Risberg och Peter Söderström som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten har varit med och utformat kursen. De har lång erfarenhet av att både arbeta med frågorna och att utbilda i ämnet.

"I mitt arbete som utredare och utbildare möter jag många som efterfrågar mer kunskap för att bedriva ett våldsförebyggande arbete, så det känns väldigt bra att nu kunna erbjuda det."

 Webbkursen ger en samlad bild av vad våldsförebyggande arbete är och blir därmed ett värdefullt verktyg och ett pedagogiskt och lättillgängligt komplement till handboken Inget att vänta på, som innehållet bygger på. I mitt arbete som utredare och utbildare möter jag många som efterfrågar mer kunskap för att bedriva ett våldsförebyggande arbete, så det känns väldigt bra att nu kunna erbjuda det, säger Katarina Eman Risberg.

Gemensamma reflektioner är värdefulla

Kursen är kostnadsfri och tar 1-2 timmar att genomföra. Den innehåller övningar, filmer och ljudreportage med röster från pågående våldsförebyggande arbete runt om i Sverige.  Kursen är uppbyggd för att genomföras individuellt från en dator, surfplatta eller telefon, men det finns stora fördelar med att vara flera i verksamheten som genomför den.

 I slutet av varje avsnitt finns reflektionsfrågor och poängen med dem är att kursdeltagaren ska koppla kunskapen till sitt eget sammanhang, alltså till sin verksamhet och den situation som råder där. Det är en stor fördel om flera personer i samma organisation går kursen samtidigt och diskuterar innehållet med varandra. Särskilt som ju våldsförebyggande arbete handlar väldigt mycket om att skapa en gemensam förståelse för vad våld är, säger Peter Söderström.

Målet med kursen är att deltagaren ska:

  • Kunna känna igen och definiera olika typer av våld.
  • Få kunskap om kopplingen mellan könsnormer och våld.
  • Få en ökad förståelse för vikten av samverkan.
  • Få en inblick i hur arbetet kan organiseras och genomföras.

Kursen finns på Jämställdhetsmyndighetens utbildningswebb.

 

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 13 december 2023

Senast uppdaterad: 13 december 2023