Ny webbplats för att förebygga prostitution och människohandel

Idag lanserar Jämställdhetsmyndigheten en ny webbplats för NSPM, den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. "Lanseringen innebär ett stort steg för förebyggande insatser mot prostitution och människohandel", säger Frida Johansson, enhetschef på myndigheten.

Som nationell samordnare ansvarar NSPM för utveckling av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer. Genom att både nationellt och internationellt bistå med metodstöd och kompetensutveckling bidrar NSPM med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för alla ändamål.

Syftet med den nya webbplatsen för NSPM, som lanseras idag 24 april, är att underlätta samordning, samverkan och stöd till yrkesverksamma.

– Vi arbetar med stora och komplexa frågeställningar. Eftersom vi har en samordnade roll är det viktigt att vi kan bidra med en plattform där våra frågeställningar samlas och där yrkesverksamma kan hitta stöd och information som är kunskapsbaserat, säger Frida Johansson. 

Råd och stöd till yrkesverksamma

I huvudsak vänder sig NSPM:s nya webbplats till personer som i sin yrkesroll möter personer utsatta för som prostitution, människohandel eller sexuell exploatering. Det handlar om socialtjänst, handläggare på Polismyndigheten eller Migrationsverket, men också civilsamhälle, rättsväsende och lärare och andra som möter barn.

–  Vi har tagit fram en struktur med innehåll som ger kunskap, stöd, vägledning och fördjupning. Ett viktigt mål är också att tydliggöra NSPM:s nationella samordningsroll och informera om vår stödtelefon för yrkesverksamma, säger Frida Johansson.

Ny samlingsplats för kunskap om prostitution och människohandel

Förhoppningen är att den nya webbplatsen ska fungera som ett nav för att hämta kunskap och stöd i de frågor som NSPM arbetar med.

– Det finns i dagsläget inte någon samlingsplats där yrkesverksamma enkelt kan hitta svar på exempelvis ”varför det är svårt att mäta omfattningen på människohandel?”. Att kunna samla sådan information på ett lättillgängligt sätt är ett steg i rätt riktning, säger Frida Johansson.

I samband med att webbplatsen nspm.jamstalldhetsmyndigheten.se lanseras stängs Nationellt metodstödteams (NMT) webbplats nmtsverige.se ner. Allt relevant material har flyttats över till NSPM.

Besök den nya webbplatsen: nspm.jamstalldhetsmyndigheten.se

NSPM, den nationella samordningen mot prostitution och människohandel, är placerad vid Jämställdhetsmyndigheten sedan 2018.

Publiceringsdatum: 24 april 2023

Senast uppdaterad: 24 april 2023