Nytt bidrag beslutat för områden med socioekonomiska utmaningar

24 organisationer får dela på 14 miljoner kronor när Jämställdhetsmyndigheten för första gången fördelar ett nytt verksamhetsbidrag. Medlen ska förbättra kvinnors och flickors förutsättningar att organisera sig och bedriva verksamhet.

Händer och ben syns på kvinnor som samtalar i grupp

 

– Vi har gått igenom alla ansökningar som har kommit in och granskat dem utifrån regeringens förordning. Med det här stödet är tanken att flickor och kvinnor ska kunna delta i samhällslivet, bevaka sina rättigheter och driva sina egna frågor och krav, säger Carina Abréu, avdelningschef.

Under våren kom 63 ansökningar in till Jämställdhetsmyndigheten. De flesta av de 24 organisationer som myndigheten nu beviljar bidrag kommer att arbeta i fler än ett område med socioekonomiska utmaningar. Bidraget i denna utlysning ska användas enbart till verksamhet under 2023.

– Arbetet har stor betydelse för både jämställdhet och integration. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för kvinnor och flickor att engagera sig i offentligheten och i  föreningslivet. På så sätt bidrar de till att stärka demokratin och utvecklar samtidigt sitt lokalsamhälle, säger Carina Abréu.

Organisationer som fått bidrag

Nästa utlysning för kvinnors organisering öppnar 31 augusti 2023. Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 29 juni 2023

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023