Nytt statsbidrag för att motverka mäns våld mot kvinnor

Från och med 2023 ska Jämställdhetsmyndigheten fördela statsbidrag till projekt och verksamheter som har fokus på våldsförebyggande arbete.

Statsbidraget ska bidra till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Förordningen gäller två typer av bidrag: Kommuner, regioner och ideella organisationer kan söka bidraget för projekt som syftar till att förstärka, utveckla eller utvärdera våldsförebyggande insatser. Ideella organisationer kan söka verksamhetsbidrag för våldsförebyggande verksamhet.

– Det här är något som vi på Jämställdhetsmyndigheten verkligen välkomnar. Det blir ytterligare ett sätt för oss att stödja viktiga aktörer med att fortsätta driva och utveckla det våldsförebyggande arbetet, säger generaldirektör Lena Ag.

Den nya förordningen för statsbidrag är en del i ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor som regeringen har beslutat om. Syftet med programmet är att förstärka det våldsförebyggande arbetet. Fokus ligger på unga och riktade insatser mot våldsutövare.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar även statsbidrag till kvinnors organisering och för jämställdhetsprojekt.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 6 juni 2022

Senast uppdaterad: 6 juni 2022