Nytt uppdrag om mäns våldsutsatthet

Nu ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att titta närmare på hur män drabbas av våld i nära relationer och vilka stödinsatser som behövs.

Våld i nära relationer är ett mycket stort samhällsproblem och större delen av det dödliga våldet begås av män mot kvinnor. Men även män utsätts för våld av en partner eller före detta partner, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsmyndigheten ska nu kartlägga och analysera behovet av insatser för våldsutsatta män. I arbetet ska vi inhämta kunskap och synpunkter från Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.

 Vi ser fram emot att ta oss an detta viktiga uppdrag. Samverkan med NCK och den nyupprättade stödlinjen kommer att bli avgörande för att få en tydlig bild av situationen för våldsutsatta män och lägga grunden för framtida insatser, säger Berit Jernberg, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 mars 2025.

Läs mer om uppdraget att kartlägga mäns utsatthet för våld i nära relationer i regeringens pressmeddelande.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 30 juni 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024