Osäkert om obetalt hemarbete blir mer jämställt efter covid-19-pandemin

Inte bara jobben påverkas av coronapandemin. Även det obetalda hem- och omsorgsarbetet kan påverkas. Innan pandemin stod kvinnor för en större del av hemarbetet än män. Om det blir en vändning är för tidigt att förutse.

– Kvinnor står sedan många år för en större del av hem- och omsorgsarbetet. Det finns en risk för att det mönstret förstärks nu när fler barn är hemma från skolan och äldre behöver mer omsorg. Men covid-19-pandemin skulle också kunna leda till ett mer jämställt samhälle eftersom miljoner pappor världen över nu stannar hemma. Det är för tidigt att förutse i dagsläget, säger Karin Röbäck de Souza, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

I Europa befaras hem- och omsorgsarbetet få än högre belastning för kvinnor, enligt Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE. Redan innan coronautbrottet använde kvinnor 13 timmar mer till obetalt hem- och omsorgsarbete än män varje vecka i Europa.

– När det inte finns barnomsorg och barn inte kan gå till skolan då många länder har stängt sina skolor är det oftast mammor som tar hand om barnen, säger Karin Röbäck de Souza.

Men eftersom branscher där fler män arbetar ser ut att bli värre drabbade av arbetslöshet kan det leda till att fler pappor stannar hemma. Män är till exempel överrepresenterade inom exempelvis handel och transport, som drabbats hårt ekonomiskt av covid-19-pandemin. Kvinnor dominerar offentlig sektor och de områden som kommer att ha stora behov av arbetskraft en lång tid framöver.

"Coronapandemin skulle också kunna leda till ett mer jämställt samhälle eftersom miljoner pappor världen över nu stannar hemma."

I Sverige har kvinnors obetalda hem- och omsorgsarbete minskat genom åren. Men kvinnor utförde under ett vardagsdygn 35 procent mer obetalt hem- och omsorgsarbete än män som å andra sidan utförde 25 procent mer betalt arbete, enligt SCB-undersökningen 2010.

Obetalt hemarbete

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 30 april 2020

Senast uppdaterad: 19 september 2022