Pandemin har krävt extraordinära beslut – men få kvinnor har varit delaktiga

Ungefär en fjärdedel av världens parlamentsledamöter och mindre än 10 procent av världens stats- och regeringschefer är kvinnor. Samtidigt finns det tecken på att kvinnors behov inte möts i lika stor omfattning när kvinnor har mindre att säga till om i beslutsfattandet. Ev länkar inuti text https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/coronapandemin-och-vem-som-fattar-besluten

Foto: Branamir Balagovic/Unsplash

Pandemin har framkallat extraordinära beslut inom politik, offentlig sektor och näringsliv. Nya lagar, omfördelning av resurser, permitteringar och andra åtgärder får långtgående konsekvenser för hela befolkningen.

De flesta som är involverade i att utforma och fatta dessa beslut är män. Ungefär en fjärdedel av världens parlamentsledamöter och mindre än 10 procent av världens stats- eller regeringschefer är kvinnor. 29 procent av de seniora rollerna inom världens företag innehas av kvinnor.

Det finns också tecken på att kvinnors behov inte möts i lika stor omfattning när kvinnor har mindre att säga till om i beslutsfattandet.

Den vetenskapliga tidskriften The Lancet konstaterar att det kan finnas fördelar med att involvera kvinnor i övervakande, identifierande och förebyggande processer när det gäller global hälsa. Eftersom kvinnor är överrepresenterade inom vård- och omsorgssituationer kan deras röster och deras kunskap stärka beredskapsförmågan.

– Det finns också tecken på att kvinnors behov inte möts i lika stor omfattning när kvinnor har mindre att säga till om i beslutsfattandet. I samband med ebolautbrottet i Västafrika 2014–2016 kunde forskare se att kvinnor hade mindre makt vid beslutsfattandet och att deras behov i hög grad blev ouppfyllda, säger Jakob Lindahl, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 2 april 2020

Senast uppdaterad: 13 december 2021