Så drabbas flickor och kvinnor i Ukraina

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Rysslands invasion av Ukraina slår hårt mot redan utsatta grupper. Kvinnor och flickor på flykt riskerar att utnyttjas sexuellt, gravida har tvingats föda barn i källare och riskerna för HBTQI-personer att drabbas av våld och diskriminering under flykt är stor.

Två trötta kvinnor sitter utomhus i Ukraina.

Den ukrainska befolkningen har sedan 2014 levt under ansträngda förhållanden, både med Rysslands annektering av Krimhalvön och stridigheterna i landets östra regioner Donetsk och Luhansk. När rysk militär inledde sin invasion av Ukraina den 24 februari i år blev läget snabbt katastrofalt.

Män och pojkar riskerar att skadas och dödas i strid, medan kvinnor och flickor riskerar att skadas eller dödas när de angrips i sina hem, befinner sig på flykt eller får hälsoproblem i anslutning till sexuellt utnyttjande, tidiga graviditeter och brist på sjukvård och möjligheter att sköta sin hygien.

 

Nyhetsrapporteringen lyfter kvinnor mer än tidigare

Annika Karlsson är enhetschef på avdelningen Analys och uppföljning på Jämställdhetsmyndigheten. Hon uppfattar att kvinnors frivilligarbete i Ukraina, för att bland annat hjälpa flyktingar, nu uppmärksammas på ett annat sätt än vid andra konflikter.

– Vi ser och hör fler kvinnliga röster från Ukraina. Bland annat som experter, som reportrar, flyktingar och hjälparbetare. Kvinnor framställs som aktiva medborgare och har en viss agens i nyhetsrapporteringen, även om det arbete som sker av civilsamhället inte rapporteras om i så stor utsträckning. Trots att kvinnor får lämna landet väljer ändå många att stanna i till exempel Kiev och berätta om vad de upplever, säger hon.

Jämställdhetsarbetet i Ukraina var redan innan Rysslands invasion hårt pressat, framför allt i de östra regionerna. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har sedan 2014 haft en observatörsmission i östra Ukraina. De uppger att det könsrelaterade våldet och människohandel frodas i området och enligt FN-organet UNDP har var femte ukrainsk kvinna och flicka mellan 15 och 49 år upplevt våld. Som ett resultat av denna utveckling antog det ukrainska parlamentet 2017 en lag som kriminaliserar våld i hemmet samt en lag för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer.

 

Mäns våld mot kvinnor ökar under konflikter

– Kvinnor kan utsättas för alla typer av våld i krig och konflikt. Stridigheter är en form av våld. Att hamna i det, att dö eller skadas är en jättestor risk, speciellt nu när civila mål bombas i Ukraina. Risken för sexuellt våld och utnyttjande är stor. Enligt forskning tenderar övergrepp och våld i nära relationer att öka och slå hårt mot kvinnor till följd av krig och väpnad konflikt. Speciellt i den kaossituation som krig skapar, med ökad laglöshet samt avsaknad av polis och fungerande samhällsinstitutioner, säger Annika Karlsson.

OSSE strävar efter att stärka kvinnors deltagande och ledarskap. Trots ansträngningar får kvinnor sällan vara med och bestämma i fredsförhandlingar. De kvinnor som de senaste åtta åren har arbetat med fredsbyggande arbete i östra Ukraina för att försöka lösa konflikten har mötts med hat, hot och misstänksamhet, enligt Kvinna till Kvinna. Rysslands invasion gör att de nu har anledning att frukta för sina liv.

 

Tvingas föda i källare

Den 4 mars arrangerades en webbkonferens av Global Network of Women Peacebuilders, där deltagare från Ukraina och dess grannländer berättade om den pågående humanitära krisen. En av dem var Tamara Ohorodova, styrelseordförande i Zaporizhzhia välgörenhetsstiftelse Unity for the future:

– Vi känner ilska, smärta och rädsla. Vi hjälper kvinnor och barn i brinnande städer, i sönderfallna hus, som suttit i sina källare i flera dagar, i bland annat Tjernihiv och Charkiv. På grund av de pågående beskjutningarna och bombningarna tvingas kvinnor föda barn i källare och i tunnelbanor, säger hon.

 

HBTQI-personer och feminister ett hot mot nationen

Kort efter att Ryssland inledde sin invasion förbjöds alla män mellan 18 och 60 år att lämna landet. Något som inte bara splittrar familjer utan också drabbar HBTQI-personer. Sångerskan Zi Faámelu berättar för CBS News hur hon barrikaderat sig i sin lägenhet i Kiev. Hon vill fly, men får inte för att det står ”man” i hennes pass. Hon beskriver också att situationen för transpersoner redan innan Rysslands invasion varit dyster, att transpersoner känner sig osynliggjorda och omänskligt behandlade och hon räds nu vad som ska hända om hon försöker fly.

– Det finns ofta starka föreställningar om kön och nation, inte minst i sammanhang av krig och konflikt. Exempelvis om kvinnans roll som moder som, speciellt i krigstider, ska föda nya soldater till nationen. Det skapas ett narrativ om nationen som en moder (Moder Svea i Sverige / reds. anm.). I forskning som studerat relationen mellan kön och nation finns exempel på när feminister som ifrågasätter könsrollerna betraktas som en fiende på insidan som hotar den nationella samhörigheten. De kan utsättas för hot och element av landsförräderi finns ofta med i retoriken, säger Annika Karlsson och fortsätter:

– Att krig återskapar traditionella könsroller är en bild av medierapporteringen, men inte hela bilden. Kvinnor som flyr och män som stannar kvar för att strida dominerar i nyheterna just nu. Det är inte en osann bild, men det är en bild. Kvinnor är ofta väldigt aktiva i det civila samhället. Framför allt i västra Ukraina finns ännu ett fungerande civilsamhälle där kvinnor leder och organiserar mycket av arbetet i bland annat hjälp till flyktingar.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 8 mars 2022

Senast uppdaterad: 9 mars 2022