”Soft girl”-trenden bör ses i ljuset av samhällets krav

Jämställdhetsmyndigheten varnar för att kvinnors ekonomiska egenmakt kan gå på reträtt när fler väljer bort arbete eller går ner i arbetstid.

En ung kvinna sitter på en parkbänk med en kaffemugg.

– Vi ser med all tydlighet genom historien och i forskningen att kvinnors frihet bygger på ekonomisk självständighet. Den som blir en soft girl behöver tänka på riskerna med att vara ekonomiskt beroende av en partner, säger Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Trenden att fokusera på välmående och välbefinnande framför förvärvsarbete har vuxit fram på sociala medier. ”Soft girls” beskriver i första hand unga kvinnor som väljer bort ”ekorrhjulet” som exempelvis kommer med prestationskrav, förväntningar på höga betyg och övertidsarbete. I många fall står i stället en manlig partner för inkomsterna. Senast uppmärksammades fenomenet på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby den 25 juni. Arrangören Länsförsäkringar ställde frågan om detta kan utgöra ett hot mot jämställdheten. Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag delade med sig av myndighetens analys.

Generaldirektör Lena Ag med flera under panelsamtal om soft girl-trenden på Almedalsveckan 2024.

– Det är viktigt att vi ser på den här soft girl-trenden i ljuset av det prestationssamhälle som vi lever i, som ställer särskilt höga krav på kvinnor. I de kvinnodominerade yrkena inom välfärden är det tydligt att många, även unga kvinnor, har hög stress och press. Kvinnor ska inte behöva betala för sin hälsa med sin privatekonomi och framtida pension genom att gå ner i arbetstid för att orka med, sade Lena Ag på panelsamtalet.

Fler kvinnor än män arbetar deltid

Sett till hela befolkningen deltidsarbetar kvinnor och män på olika sätt. Ungefär 30 procent av alla kvinnor arbetar deltid och motsvarande siffra bland män är 10 procent. För kvinnor handlar deltidsarbete ofta om att arbetsplatsen inte erbjuder heltid, om att kombinera förvärvsarbete med omsorg om hem och barn eller om att hantera en bristfällig arbetsmiljö. Män som arbetar deltid gör det i större utsträckning när de ska träda in eller ut på arbetsmarknaden. Deltidsarbete ger en lägre inkomst som i sin tur ger lägre ersättning vid föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom och pension. I dag är kvinnors genomsnittliga inkomst 80 procent av mäns.

– Soft girls har uppstått i en tid när kvinnor har svårt att ha en balanserad livsstil. Vi ser att trenden är tydligt kopplad till riksdagens mål om ekonomisk jämställdhet, för det handlar om möjligheterna och villkoren i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet. Här behöver politiken sätta in åtgärder, för den ekonomiska jämställdheten backar och många unga kvinnor har stressrelaterade besvär, säger Sara Andersson.

Ekonomi

Hälsa

Publiceringsdatum: 27 juni 2024

Senast uppdaterad: 28 juni 2024