Statsbidrag till åtta jämställdhetsprojekt

Flera av de projekt som beviljades medel i årets utlysning handlar om ekonomisk jämställdhet.

Kvinna på balkong i digitalt möte

 

Den 28 september expedierades besluten till de organisationer som sammantaget beviljats 10 099 270 kronor för nyskapande projekt som främjar jämställdhet.

Projekten återspeglar till stor del aktuella samhällsutmaningar, de rör till exempel ekonomisk jämställdhet i unga parrelationer, hur hybridarbete påverkar arbetsplatser och det osynliga arbete som utförs där, menscykelns koppling till arbetsprestation och kvinnors entreprenörskap.

Ett annat projekt handlar om att utveckla stöd till anhöriga kvinnor till personer i gängkriminalitet.

Alla projekt som beviljats bidrag sedan 2018 listas och beskrivs på sidan Organisationer som har fått statsbidrag.

 

Jämställdhetsprojekten i korthet

  • RF SISU Örebro län. Projektnamn: Sätt bollen i rullning 2.0 - en jämnare fördelning av makt och inflytande.

  • RFSU Uppsala. Projektnamn: Arbeta för jämlikhet - samtal om förändring med fackföreningar.

  • Stockholm stadsmission. Projektnamn: Bättre hälsa - i våldets skugga.

  • Sisters in business. Projektnamn: Samhällshub för utrikes födda kvinnors entreprenörskap, företagande, idéutveckling och empowerment.

  • Fredrika Bremer-förbundet. Projektnamn: Nästa generations relation.

  • Make Equal. Projektnamn: Osynligt arbete på jobbet: ett digitalt metodstöd för jämställda villkor i det hybrida arbetslivet.

  • MENSEN - forum för menstruation. Projektnamn: Ett MENSkligare arbetsliv: från första till sista mensen.

  • Sveriges Kvinnoorganisationer. Projektnamn: Finans- och penningpolitikens påverkan på jämställdheten.

Publiceringsdatum: 10 oktober 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024