Sugardejting – ett annat ord för prostitution

De senaste åren har så kallad sugardejting uppmärksammats i Sverige genom dejtingsidor på nätet som förmedlar kontakt mellan äldre och yngre personer. Äldre erbjuder yngre gåvor som pengar, kläder och prylar i utbyte mot sexuella tjänster. Att betala för sex är dock inte samtycke, utan sexköp.

Så kallad sugardejting är en form av prostitution och ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Det förekommer vanligtvis mellan en äldre man och en yngre kvinna, men även mellan äldre kvinnor och yngre män, mellan samkönade eller personer som inte definierar sig som kvinna eller man.

Relationen definieras av att det finns en uttalad eller outtalad överenskommelse om ersättning för sexuella tjänster, som till exempel kläder, resor och restaurangbesök. Det finns fall av så kallad sugardejting som inte involverar sexuella handlingar, men förbindelsen kännetecknas ändå av makt och kontroll från köparens sida.

"När någon ställer upp på sex i utbyte mot gåvor har det så avgörande samtycket försvunnit och förövaren gör sig skyldig till sexköp."

 – Även om bevisläget är svårare än i andra fall av prostitution är sugardejting tveklöst ett brott eftersom det är förbjudet att köpa sex i Sverige. Den yngre parten gör inget fel eller olagligt. Det är den äldre som begår ett brott, säger Yvonne Karlsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Förövaren letar ofta efter unga med erfarenhet av tidig utsatthet och/eller dålig ekonomi. Förövaren söker kontakt via webbsidor som är inriktade på så kallad sugardejtning, via vanliga dejtningsidor eller andra sociala medier.

– Dyra gåvor som märkesväskor förekommer, men det kan också handla om varor med ganska lågt värde som ett par byxor som den unga inte har råd med själv, kommenterar Yvonne Karlsson och fortsätter:

– Myndiga personer får naturligtvis ha vilka relationer de vill så länge alla inblandade samtycker. Det är heller inte olagligt att vara generös. Men när någon ställer upp på sex i utbyte mot gåvor har det så avgörande samtycket försvunnit och förövaren gör sig skyldig till sexköp.

Om den som utsätts för så kallad sugardejting är under 18 år så begår förövaren ett sexualbrott, det vill säga utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Är den utsatta under 15 är brottsrubriceringen våldtäkt av barn.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 9 december 2020

Senast uppdaterad: 2 maj 2022