Svenska nyhetsmedier mer jämställda

Sverige har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller jämställdhet i nyhetsinnehållet. Det visar den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project (GMMP) som lanseras i dag. Globalt är bara en fjärdedel av de som syns och hörs i nyhetsflödet kvinnor, men i Sverige är det 38 procent.

Svenska redaktioner har brutit ett långvarigt stillastående läge på knappt en tredjedel kvinnor i press, radio och tv, enligt GMMP. Sverige avviker därmed också från det globala resultatet där situationen är i princip oförändrad. På tio år har andelen kvinnor i det globala nyhetsflödet bara ökat med en procentenhet, till 25 procent år 2020.

– Det är positivt att många svenska nyhetsredaktioner arbetar aktivt för ökad jämställdhet, mångfald och representation. Medierna spelar en avgörande roll i formandet av åsikter och normer. Därför är det ett demokratiproblem när inte alla grupper får möjlighet att synas och höras i nyheterna, säger Josefine Jacobsson, kommunikatör på Jämställdhetsmyndigheten och medredaktör till den svenska rapporten Räkna med kvinnor 2020.

En förklaring till det svenska resultatet är att flera redaktioner har systematiserat sitt genus- och jämställdhetsarbete. Många tar numera även hjälp av digitala mätverktyg för att hålla koll på synligheten för kvinnor och män. Trots ökad jämställdhet i nyhetsinnehållet är däremot fortfarande ämnen och roller för de intervjuade tydligt könsmärkta. Männen är också i majoritet i mediebolagens ledningar.

Ur rapporten:

  • Inom press, radio och tv är andelen kvinnor 38 procent. Det är framför allt dagspressen som bidragit till att höja den totala andelen kvinnor.
  • Onlinenyheterna innehåller också en högre andel kvinnor än tidigare, 34 procent.
  • Andelen kvinnliga experter i nyhetsflödet är oförändrat låg, 21 procent.
  • Kvinnor utgör 31 procent av politikerna som framträder i nyheterna, vilket kan jämföras med att 46 procent av riksdagens ledamöter är kvinnor.
  • 60 procent av alla som förekommer i nyheterna är mellan 35-65 år.

GMMP genomfördes första gången 1995 inför FN:s kvinnokonferens i Peking, och har därefter följts upp vart femte år. Då utgjorde kvinnor 17 procent av det globala nyhetsinnehållet.

År 2020 anmälde 145 länder sitt intresse. Som en följd av Coronapandemin hade dock bara 116 länder möjlighet att delta när studien väl kunde genomföras. Flera av de nytillkomna länderna är partners till Medieinstitutet Fojo, som genomförde den svenska granskningen tillsammans med institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. De svenska resultaten har sammanställts i rapporten Räkna med kvinnor 2020.

Räkna med kvinnor 2020 innehåller förutom innehållsanalyser även redaktionella initiativ för att öka andelen kvinnor i nyheterna, samt statistik över könsfördelningen i mediebolagens ledningsgrupper. Rapporten ges ut av JMG, och har producerats med stöd av Jämställdhetsmyndigheten.

Rapporten Räkna med kvinnor 2020 finns att ladda ner hos Göteborgs universitet

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 4 augusti 2021

Senast uppdaterad: 7 december 2021