Unga kvinnors villkor i politiken fortfarande sämre än mäns

– Även om det har hänt mycket på 100 år när det gäller kvinnors deltagande i demokratin och beslutsfattande ser vi fortfarande att kvinnor har sämre villkor i politiken än män. Det sa Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, i ett panelsamtal om unga kvinnors inflytande under den rösträttsfestival som arrangerades 14 augusti.

Rösträttsfestivalen uppmärksammade att det är 100 år sedan kvinnor för första gången deltog i allmänna val. Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad utanför Katrineholm bildades av ledande kvinnor inom rösträttsrörelsen för att utbilda kvinnor i aktivt medborgarskap. 100 år senare arbetar nu tre föreningar och en stiftelse med att skapa kultur- och kursverksamhet i det hus där den kvinnliga medborgarskolan startade. Rösträttsfestivalen arrangerades på plats i trädgården till Lilla Ulfåsa för en begränsad publik och sändes också digitalt.

I festivalen medverkade riksdagens tre kvinnliga talmän, forskare och kulturutövare. Jämställdhetsmyndigheten arrangerade tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Folkbildningsrådet ett program om kvinnors inflytande och deltagande i demokratin.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör lyfte fram resultaten från den uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om makt och inflytande som Jämställdhetsmyndigheten gjort.

– Mycket har hänt och vi kan bland annat se att andelen kvinnor i den svenska riksdagen har ökat vid alla val utom tre under de 100 år som gått sedan kvinnor fick delta i allmänna val, sa Lena Ag.

– Det negativa är att jämställdheten i Sverige har stagnerat och på flera områden ligger kvinnors representation kvar på 40 procentstrecket och har inte rört sig därifrån på 25 år. Det gäller särskilt i kommunerna.

Jämställdhetsmyndighetens uppföljning visar också att unga är underrepresenterade i politiska församlingar i än högre grad efter valet 2018. Andelen unga har alltså minskat i politiken efter det senaste valet.

– Vi ser att särskilt unga kvinnor hoppar av politiken i högst utsträckning, sa Lena Ag. En bidragande orsak kan vara att det politiska klimatet är ganska tufft. Många politiker utsätts för hot och hat, och särskilt unga kvinnor är utsatta för sexism, trakasserier och härskartekniker.

Läs mer

Rapporten Ett sekel av rösträtt och valbarhet

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 16 augusti 2021

Senast uppdaterad: 7 december 2021