Utlysningen öppen för statsbidrag till kvinnors organisering

Nu går det att ansöka om statsbidraget för kvinnors organisering. Utlysningen är öppen fram till den 4 oktober.

Statsbidraget för kvinnors organisering syftar till att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Under perioden 3 september till 4 oktober 2021 går det att ansöka om organisationsbidrag eller etableringsbidrag. Båda dessa bidragsformer finansierar organisationernas ordinarie verksamhet, som exempelvis lokalhyra eller personalkostnader.

Både organisations- och etableringsbidraget har villkor, som du kan läsa mer om här

Ansökan om statsbidrag sker via Jämställdhetsmyndighetens e-tjänst där sökande skapar en profil eller loggar in med sina tidigare användaruppgifter. Det digitala ansökningssystemet går att hitta här.

Vid frågor om Jämställdhetsmyndighetens fördelning av statsbidrag, vänligen kontakta Bidragsgruppen på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Publiceringsdatum: 2 september 2021

Senast uppdaterad: 7 december 2021