”Viktigt att inte glömma kraften i aborträttskampen”

Den 28 september är internationella dagen för säkra aborter. En rätt som på många håll i världen börjat vackla. Vi ställde tre frågor om aborträtten till Christine Gave, en av våra internationella utredare.

Hur står det till med aborträtten runt om i världen?

– Man kan säga att aborträtten både går framåt och bakåt. Under de senaste åren har vi sett att aborträtten tagit stora kliv framåt i exempelvis Chile, Mexiko, Irland och Argentina där abort legaliserats. Om vi rör oss närmare Sverige kan vi se att Finland, som har haft Nordens strängaste lagstiftning, förändrade och lättade upp den i våras.  I Sverige pågår just nu en utredning som tittar på möjligheten att hela aborten ska kunna göras i hemmet, något som skulle öka tillgången. Men vi får inte glömma bort att aborträtten även går bakåt, som i USA och i Polen där aborträtten inskränkt, säger Christine Gave. 

Varför ser det ut så?

– Att utvecklingen går bakåt som exempelvis i USA och Polen beror på flera olika saker. Konservativ politik, konservatism, ökande polemik och positionering samt valvinnande retorik spelar roll. Liksom välfinansierade, värdekonservativa och religiösa rörelser som finansierar motståndet mot abort. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara går bakåt, att inte glömma kraften i aborträttskampen och framgångarna i Latinamerika och på Irland.  

 Vilka konsekvenser får en inskränkt aborträtt?

–  Att förbjuda eller kraftig inskränka rätten och tillgången till abort leder inte till färre aborter utan till att fler aborter blir osäkra och potentiellt farliga. Att förbjuda aborter eller kraftigt inskränka tillgången drabbar redan utsatta grupper oproportionerligt. Ekonomiskt priviligierade kvinnor har alltid kunnat göra en abort, oavsett lagstiftning i ett land, en inskränkning slår alltså hårdare mot de som redan har det svårt. Aborträtten handlar om att ett samhälle ska erkänna en kvinnas rätt till att bestämma över sitt liv. Man brukar säga ”my body, my choice”, men det handlar om så mycket mer än att bestämma över sin kropp, det handlar i grund och botten om att kvinnor ska kunna bestämma över sitt liv.

Makt och inflytande

Hälsa

Publiceringsdatum: 28 september 2023

Senast uppdaterad: 28 september 2023