Webbresurs samlar statliga myndigheters uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Nu finns en webbresurs som på en och samma plats samlar myndigheters regeringsuppdrag som ska bidra till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt och listat mer än 300 uppdrag som regeringen har gett till statliga myndigheter och andra aktörer. Webbresursen ska öka kunskapen om insatser som görs och underlätta för aktörer att utbyta erfarenheter.

En flicka som hänger i sin mammas skjortärm, tittar oroligt upp på föräldrarna.

 

Sverige har sedan 2017 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, och mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Ett stort antal myndigheter får varje år i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten är en av dem. Myndigheten har också en samordnande roll.

– Vi har länge saknat en plats där en samlat kan ta del av alla myndigheters uppdrag för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Fler än 300 uppdrag

Därför har Jämställdhetsmyndigheten nu kartlagt statliga myndigheters uppdrag inom nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor från 2017 och framåt. Varje uppdrag har fått en egen post i den webbaserade sammanställningen.

– Genom att presentera både avslutade och pågående regeringsuppdrag och länka till redovisningar och rapporter vill vi underlätta för den som vill ta del av erfarenheter och kunskap från arbetet inom nationella strategin, som mäns våld mot kvinnor, våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck, säger Mikael Thörn.

Underlätta samarbete och kunskapsutbyte

Fler än 50 myndigheter som har eller har haft regeringsuppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor finns med i sammanställningen. En av dem är Socialstyrelsen.

– Detta är en fin service för oss myndigheter där vi kan få en snabb och omfattande översikt av arbetet som pågår inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lotta Nybergh, kontaktperson inom området våld och förtryck på Socialstyrelsen.

Syftet med sammanställningen av uppdragen är att underlätta för myndigheter och organisationer att ta del av erfarenheter och kunskap. Den är tänkt att vara en resurs också för politiker, media och allmänhet.

– Vi är många som arbetar med den här viktiga frågan. Det här hjälper oss att skanna av projekt som berör områden som vår myndighet arbetar med. Vi kan också se vilka avslutade uppdrag vi behöver beakta, och vilka aktörer vi kan behöva kontakta i pågående arbeten, säger Lotta Nybergh.

Sammanställningen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats kommer att uppdateras regelbundet. Det är när myndigheter redovisar resultat av sina uppdrag, och när aktörer får nya uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Vi kommer att följa upp och fylla på med nya uppdrag och rapporter i samverkan med andra myndigheter. Särskilt viktig blir uppdateringen i samband med att myndigheterna får sina nya regleringsbrev, säger Mikael Thörn.

Sammanställning av myndigheternas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mer om nationella strategin och vårt arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 9 november 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024