Webbresurs samlar statliga myndigheters uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Nu finns myndigheters regeringsuppdrag som ska bidra till att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samlade på en och samma på plats. Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt över 300 uppdrag i syfte att öka kunskapen om insatser som görs och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

En flicka som hänger i sin mammas skjortärm, tittar oroligt upp på föräldrarna.

 

Sverige har sedan 2017 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett av de jämställdhetspolitiska målen i Sverige.

Ett stort antal myndigheter får varje år i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten är en av dessa myndigheter och har dessutom en samordnande roll.

 Vi har länge saknat en plats där en samlat kan ta del av alla myndigheters uppdrag för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Över 300 uppdrag

Därför har Jämställdhetsmyndigheten nu kartlagt statliga myndigheters uppdrag inom nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor från 2017 och framåt. Varje uppdrag har fått en egen post i den webbaserade sammanställningen.

 Genom att presentera såväl avslutade som pågående regeringsuppdrag och länka till redovisningar och rapporter vill vi underlätta för den som vill ta del av erfarenheter och kunskap från arbetet inom nationella strategin, som mäns våld mot kvinnor, våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld och förtryck, säger Mikael Thörn.

Underlätta samarbete och kunskapsutbyte

54 myndigheter som har eller har haft regeringsuppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor finns med i sammanställningen. En av dessa myndigheter är Socialstyrelsen.

 Detta är en fin service för oss myndigheter där vi kan få en snabb och omfattande översikt av arbetet som pågår inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lotta Nybergh, kontaktperson inom området våld och förtryck på Socialstyrelsen.

Syftet med sammanställningen av uppdragen är att underlätta för myndigheter och organisationer att ta del av erfarenheter och kunskap, men är även tänkt att vara en resurs för politiker, media och allmänhet.

- Vi är många som arbetar med denna viktiga fråga. Detta hjälper oss att scanna av projekt som berör områden vår myndighet arbetar med. Vi kan också se vilka avslutade uppdrag vi behöver beakta och vilka aktörer vi kan behöva kontakta i pågående arbeten, säger Lotta Nybergh.

Sammanställningen av myndigheternas uppdrag med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndighetens webbplats kommer att uppdateras regelbundet.

 Vi kommer att följa upp och fylla på med nya uppdrag och rapporter i samverkan med andra myndigheter. Särskilt viktig blir uppdateringen i samband med att myndigheterna får sina nya regleringsbrev, säger Mikael Thörn.

Sammanställning av myndigheternas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mer om nationella strategin och vårt arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 9 november 2022

Senast uppdaterad: 14 november 2022