Yrkesverksamma sökes till kartläggning om barnäktenskap och tvångsäktenskap

Har du erfarenhet av att i din yrkesroll möta barn eller vuxna som utsatts eller riskerar att utsättas för barnäktenskap, tvångsäktenskap eller månggifte?

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att kartlägga förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap, månggifte och närliggande frågor såsom brudpris, religiösa skilsmässor samt tillfälliga religiösa äktenskap.

Nu vill vi komma i kontakt med yrkesverksamma och verksamheter som har erfarenhet av att möta barn, unga och vuxna som blivit utsatta. Vi är bland annat intresserade av att veta mer om förekomst, riskfaktorer och hur utsattheten ser ut.

Är du intresserade av dela med dig av dina erfarenheter? 

Hör av dig till madelene.larsson@jamstalldhetsmyndigheten.se 

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 28 februari 2024

Senast uppdaterad: 11 juni 2024