174 fritidsgårdar får handbok om könsstympning av flickor och kvinnor

Nu ska fritidsledare, idrottstränare och andra ledare få stöd i att prata med unga om könsstympning av flickor och kvinnor. Som en del av en informationskampanj på regeringens uppdrag skickar Jämställdhetsmyndigheten i veckan ut en handbok till fritidsgårdar i hela landet.

– Vi vill göra det lättare att prata om svåra frågor. Könsstympning av flickor och kvinnor är ett ämne som omges av tabu och utsatthet, vilket kan göra det svårt för personer i ledarroller att närma sig frågan, säger Arbresha Rexhepi, som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten och ansvarar för informationssatsningen.

Handboken beskriver möjligheterna som en ledare har att till att initiera samtal, vad som kan vara bra att tänka på och vad ledare behöver känna till för att påbörja ett arbete för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten kommer också att skicka ut materialet till landets länsstyrelser med planen att sprida materialet till idrottsklubbar, andra föreningar, öppna mötesplatser och skolor.

– Vi har tagit fram ett omfattande informationsmaterial eftersom det är viktigt att öka kunskapen på det här området. Dels handlar det om vad könsstympning av flickor är och hur du som ledare kan bidra till att våga lyfta dessa frågor, men även om vad lagen säger och vilka skyldigheter ledare har om de misstänker att någon är utsatt, säger Arbresha Rexhepi.

Närmare nio av tio barn och unga i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

– Bland de som idrottar finns flickor som blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta. Det är viktigt att ta tillvara de här mötesplatserna som ger en möjlighet att upptäcka när någon är utsatt för våld eller olika former av hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel könsstympning. Ledaren kan vara den person som guidar utsatta flickor vidare till hjälp och stöd, säger Arbresha Rexhepi.

 

Ladda ner ”Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor”

Läs mer: Jämställdhetsmyndighetens information till ledare och förebilder

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 28 september 2020