Alla i offentlig sektor kan nu få webbkurs i arbete med jämställdhet

Anställda på myndigheter, i kommuner och i regioner ska bli bättre på att främja jämställdhet. Det är tanken med den webbsatsning som Jämställdhetsmyndigheten startar med kostnadsfria utbildningar.

Webbutbildning med kollegor.

– Vi ser en stor efterfrågan på våra kurser och kompletterar dem nu med kostnadsfria webbutbildningar så att fler kan ta del av dem. Den offentliga sektorn har ett stort ansvar i att bidra till målet för den svenska jämställdhetspolitiken, som säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger Carina Abréu, avdelningschef för stöd och samordning.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja myndigheter, regioner och kommuner med att integrera jämställdhet i sitt ordinarie arbete. Denna jämställdhetsintegrering är Sveriges strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Den första kursen i den nya webbplattformen heter ”Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter”.

– De som går den här kursen får en orientering i vilka problem som kan finnas, var vi kan behöva utveckla våra arbeten och vad jämställdhetsintegrering innebär. Vi hoppas att de här kunskaperna inte bara ska främja jämställdhet utan förbättra människors arbete i stort, säger Carina Abréu.

Utöver kursen om jämställdhetsintegrering lanserar Jämställdhetsmyndigheten inom kort webbkursen Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

 

 

Fakta: Jämställdhetsintegrering

Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet i stället för som ett spår vid sidan om. Strategin antogs av FN 1995.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Bilder

Publiceringsdatum: 17 mars 2021