Alltför lite arbete sker för pojkar och unga män i en hederskontext

Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas. Det framkommer i en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten som har kartlagt landets förebyggande insatser riktade till pojkar och unga män.

– Pojkar och unga män kan vara både offer och förövare i en hederskontext men räckvidden är fortfarande liten för de insatser som ska nå dem. Vi behöver därför utveckla myndigheternas förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att synliggöra och tidigt upptäcka pojkars utsatthet. Här behövs bättre samordning, uppföljning och tydliga satsningar, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Förebyggande arbete kan handla om enskilt samtalsstöd, gruppsamtal eller övningar om attityder, hedersnormer, jämställdhet och våld. De insatser som finns i dag för pojkar och unga män i en hederkontext genomförs främst av organisationer och några kommuner. Arbetet är ambitiöst men småskaligt, konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i sin rapport. Arbetet bedrivs också utifrån ett oklart kunskapsläge om vilka aktiviteter som faktiskt fungerar.

– Det är viktigt att satsa på forskning och att följa upp vilket resultat som arbetet ger. Dessutom behövs en mer långsiktig finansiering. Med ett mer utvecklat förebyggande arbete kan antalet pojkar och unga män som behöver leva i en hederskontext minska, säger Mikael Thörn.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 4 juni 2021