Åtta jämställdhetsprojekt får statsbidrag

Jämställdhetsmyndigheten har fattat beslut om årets statsbidrag till jämställdhetsprojekt. I år får åtta organisationer medel för nyskapande utvecklingsprojekt.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar varje år bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Projekten får pågå i högst tolv månader. Syftet med statsbidraget är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det regleras av regeringens förordning och har funnits sedan 2006.

I år fick Jämställdhetsmyndigheten in totalt 69 ansökningar i utlysningen om jämställdhetsprojekt, fördelat på 5 stiftelser och 64 ideella föreningar.

– Det är glädjande att intresset för utlysningen varit stort trots de utmaningar civilsamhället står inför i samband med pandemin. Civilsamhällets roll i att bidra till de jämställdhetspolitiska målen har stor betydelse för att få fram nya idéer och driva jämställdhetsarbetet framåt, säger Carina Abréu, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

 

Fakta: Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

  • Bidraget fördelas utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till Jämställdhetsprojekt. Förordningen beslutas av regeringen.
  • Beviljade projekt ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidragens syften ska ligga inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
  • Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel ska särskilt prioriteras.
  • För att beviljas bidrag får organisationens verksamhet inte strida mot demokratins idéer.
  • Bidrag får lämnas till projekt som har skäliga kostnader och som har förutsättningar att nå de mål som satts upp för projektet.
  • Bidrag får inte lämnas till projekt som kan antas ha ett kommersiellt syfte.
  • Bidraget lyses ut en gång om året. Årets utlysning öppnade 16 februari och stängde 23 mars. Beslut fattades 15 juni.
  • Nästa utlysning av statsbidraget till jämställdhetsprojekt planeras att öppna i början av 2022.

 

Organisationer som beviljats projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2021

Action Aid International Sweden
Belopp: 956 700 kr
Projektnamn: ”Attitydförändring för att stoppa kvinnlig könsstympning”

Equmenia i Bromma
Belopp: 163 500 kr
Projektnamn: ”Ett Equmenia där alla får växa”

Fusion
Belopp: 229 740 kr
Projektnamn: ”Vad är min roll?”

Realstars Ideell förening Sverige
Belopp: 414 200 kr
Projektnamn: ”Happy Ending – frihet från sexuell exploatering”

RFSU Malmö
Belopp: 1 010 435 kr
Projektnamn: ”Sexualupplysning för alla”

Rädda Barnen
Belopp: 956 620 kr
Projektnamn: ”Unga samtal – om kärlek, sexualitet, samtycke, integritet, övergrepp och våld”

Skogskvinnorna
Belopp: 161 000 kr
Projektnamn: ”Upptaktsträff för svenska kvinnliga skogsnätverk”

Svenska skidförbundet
Belopp: 815 500 kr
Projektnamn: ”Utbildningsintervention för främjande av idrottande kvinnors hälsa, välbefinnande och prestation”

Läs mer om de beviljade projekten på Jämställdhetsmyndigheten.se.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 18 juni 2021