Brister i långsiktighet i arbetet mot våld i ungas parrelationer

Det behöver göras mer i Sverige för att motverka våld i ungas parrelationer. Det framgår av en ny rapport som Jämställdhetsmyndigheten tagit fram. Myndigheten konstaterar också att Sverige saknar tillräcklig kunskap om metoder för att förebygga våld bland barn och unga, inte minst när det gäller pojkar och unga män i en hederskontext.

– Vi menar att det är viktigt att uppmärksamma våld i unga människors parrelationer som ett samhällsproblem. Det är en förutsättning för att kunna utveckla och bedriva förebyggande insatser, säger Berit Jernberg, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Det regeringsuppdrag som Jämställdhetsmyndigheten nu har slutredovisat har handlat om våldsförebyggande arbete. Det har också framkommit att många som arbetar med barn och unga saknar tillräckligt med resurser för att arbeta långsiktigt med att förebygga att våld sker.

– Under uppdraget har vi tydligt sett att kunskaperna om metoder och arbetssätt som ger verkan fortfarande är begränsade i Sverige. En orsak kan vara att det förebyggande arbetet mot våld framför allt har skett i projektform med osäkra resurser, så att det är svårt att arbeta systematiskt och utvärdera vad som fungerar, säger Berit Jernberg.

Uppdraget har också innehållit att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för unga män och pojkar i hederskontext. Även där ser Jämställdhetsmyndigheten vikten av att kunskaper om problemen sprids, så att det blir möjligt att utveckla nya förebyggande metoder.

– De här pojkarna och unga männen kan både utsättas och utöva våld och förtryck. Vi ser ett behov av att titta vidare på kopplingen mellan hedersrelaterat våld och förtryck, gängkriminalitet och radikalisering för att tidigt kunna bryta en skadlig utveckling, säger Berit Jernberg.

 

Fakta:

Jämställdhetsmyndigheten har under 2018 och 2019 arbetat med ett regeringsuppdrag om våldsförebyggande arbete med flera delar:

 • Unga män och pojkar i en hederskontext
 • Internationellt expertmöte
 • Universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga
 • Ungas nära partnerrelationer

Under uppdraget har myndigheten arbetat på flera sätt:

 • Genomfört en enkätundersökning om vilken kunskap och vilka metoder som olika aktörer arbetar med i dag
 • Genomfört dialogmöten med ett 50-tal aktörer som arbetar med frågorna
 • Påbörjat samverkan för att sprida metoder nationellt
 • Reviderat handboken ”Inget att vänta på” som används för att strukturera våldsförebyggande arbete
 • Anordnat ett internationellt expertmöte
 • Sammanfört nordiska företrädare för gemensamt arbete inför framtiden
 • Genomfört de nationella kampanjerna ”Saknad” och ”Svartsjuka är inte romantiskt” om hedersrelaterat våld och förtryck respektive ungas partnerrelationer

Ladda ner rapporten Våldsförebyggande arbete med barn och unga (2019:11) här.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 27 december 2019