Elva organisationer får bidrag för att engagera kvinnor

Arbete mot våldsbejakande extremism, mot tvångsäktenskap och för en jämställd spelbransch är några av de elva aktiviteter som ska få statligt stöd. Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen beslutat om verksamhetsbidrag för kvinnors organisering.

– Vi delar ut totalt sex miljoner kronor och har under hösten fått 25 ansökningar om spännande projekt. De beviljade verksamhetsbidragen visar vilken bredd det finns i jämställdhetsarbetet i Sverige. Det handlar bland annat om att hjälpa de som utsatts för sexuella övergrepp, om ledarskap och om psykisk ohälsa, säger Jane Isaksson, avdelningschef för Stöd och samordning på Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt instruktionerna från regeringen ska bidraget gå till organisationer där minst tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor. De ska under det kommande året genomföra aktiviteter som antingen syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.

– Det här är andra året som Jämställdhetsmyndigheten fördelar det här bidraget. Ett viktigt krav när vi bedömer aktiviteterna är att det finns en hög kvalitet i hur organisationerna förbereder, genomför och följer upp dem. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och stå för demokratins idéer, säger Jane Isaksson.

 

Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag för kvinnors organisering 2019:

ASOV Stockholm, beviljat belopp 568 578:
Motverka tvångs- och barnäktenskap genom ökad kunskap och informationsspridning bland kvinnliga kvotflyktingar med ursprung från afrikanska länder söder om Sahara.

FemNet, beviljat belopp 233 000:
Internationellt utbyte på temat socialt företagande med fokus på kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, beviljat belopp 717 131:
Normkritisk studie med enkät, fokusgrupper och storgruppsdialog för att kvinnor som står utanför den traditionella jämställdhetsnormen ska bli inkluderade.

Jämställd Utveckling Skåne, beviljat belopp 639 730:
Samla spelutvecklare och entreprenörer inom spelbranschen i Skåne som vill arbeta med jämställdhet i sin ordinarie verksamhet.

Maktsalongen, beviljat belopp 339 000:
Ett mentorskapsprogram för unga kvinnor i ledande positioner med träffar runt om i landet för att stärka kvinnor i sitt ledarskap i civilsamhället.

MENSEN - Forum för menstruation, beviljat belopp 852 000:
Öka människors kunskap kring menstruation genom utbildningspaket och pilotcertifiering.

Operation 1325, beviljat belopp 551 000:
Stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den offentliga debatten.

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, beviljat belopp 467 000:
En internetbaserad plattform för hjälp till självhjälp för kvinnor som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn.

Sveriges Kvinnolobby, beviljat belopp 1 002 000:
Granska regeringens rapportering till FN om hur FN:s kvinnokonvention uppfylls i Sverige och hur jämställdheten har utvecklats under de senaste åren.

Tjejzonen, beviljat belopp 1 142 000:
Vidareutveckla en webbaserad utbildning för att fler volontärer, även utanför storstadsområdena, ska kunna bemöta och ge stöd till tjejer som lider av psykisk ohälsa.

Trajosko Drom, beviljat belopp 413 743:
Stärka kvinnor i den romska minoriteten och öka kunskaperna om exempelvis våld, köns- och hedersnormer.

 

Mer information om de beviljade bidragen finns på Jämställdhetsmyndighetens webbplats:
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/statsbidrag/organisationer-som-har-fatt-bidrag/verksamhetsbidrag-for-kvinnors-organisering-2019

Uppdatering: I en tidigare version saknades bidraget till Mensen i sammanställningen. Under hanteringen upptäcktes att Mensen också var en av de organisationer som ansökt om verksamhetsbidrag inom tidsramen. Ansökan har behandlats i enlighet med förordningen och texten har uppdaterats.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 26 november 2019