Föreningar för flickor och kvinnor kan ansöka om nytt bidrag

Från och med nu går det för första gången att ansöka om statsbidrag för föreningar i områden med socioekonomiska utmaningar. Totalt ska 20 miljoner kronor fördelas för att stödja flickors och kvinnors rättigheter.

– Vi ser mycket fram emot att arbeta med de ansökningar som kommer in och se vilket engagemang som finns för att kvinnor och flickor i de berörda områdena ska kunna organisera sig. Bidraget kommer att ha betydelse för att stärka integrationen och jämställdheten, säger Lena Bjurving, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Regeringen beslutade om statsbidraget i sin budget för 2023 och har tagit fram en förordning som anger vilka organisationer som kan få pengar. Minst tre fjärdedelar av medlemmarna ska vara flickor eller kvinnor, och föreningen eller stiftelsen ska vara demokratiskt uppbyggd. Jämställdhetsmyndigheten samlar in ansökningar, bedömer dem och fördelar statsbidraget.

– Vi kommer att bedöma vilka ansökningar som har bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Regeringens förordning har noggranna villkor för vilka områden som verksamheterna ska ligga i, säger Lena Bjurving.

Ansökningsperioden är öppen fram till 31 maj.


  

Fakta: Statsbidrag för kvinnors och flickors organisering i
områden med socioekonomiska utmaningar

Statsbidraget ska bidra till att förbättra kvinnors och flickors förutsättningar att organisera sig och bedriva verksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att fler kvinnor och flickor ska engagera sig i det lokala föreningslivet. Syftet är också att fler flickor och kvinnor ska delta i aktiviteter som syftar till att engagera till ett visst ändamål som särskilt rör deras intressen. Bidraget riktar sig till ideella kvinnoorganisationer och stiftelser.

Jämställdhetsmyndigheten har som stöd för intresserade föreningar tagit fram en lista över vilka geografiska områden som är aktuella för bidraget. Områdena utgår från folkmängd och geografiskt läge. Definitionen av vilka områden som har socioekonomiska utmaningar baseras på statistikverktyget Segregationsbarometern, som tillhandahålls av Boverket.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 26 april 2023