Högskolornas jämställdhetsarbete tappar fart under pandemin

När högskolor och universitet har ställt om till distansundervisning och digitala examinationer på grund av coronapandemin har arbetet för ökad jämställdhet tappat fart. En ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att lärosätena går framåt i sitt jämställdhetsarbete trots att de tvingats till stora omställningar.

Syntolkning: Två studenter med munskydd sitter utanför en universitetsbyggnad.

– Pandemin har inneburit att lärosätena har behövt prioritera om. Åtgärderna har varit nödvändiga för att minska smittspridningen. Ändå ser vi att drygt hälften av lärosätena gör framsteg i sitt jämställdhetsarbete. Det visar att det finns en fungerande organisering av arbetet. Långsiktighet är en viktig förutsättning för att jämställdhetspolitiken ska få genomslag eftersom förändringsarbete tar tid. Det är viktigt att hålla i arbetet även när förutsättningarna tillfälligt förändras, som nu i samband med pandemin, säger Eva Källhammer, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

I den delredovisning som myndigheten nu har överlämnat till regeringen har samtliga statliga lärosäten, och de andra lärosäten som har uppdrag om jämställdhetsintegrering, deltagit i en enkätundersökning.

– Lärosätena genomför bland annat kartläggningar och analyser. De tar fram utbildningar som inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. De tar också fram nya arbetssätt för att beakta jämställdhet i olika processer. Dessa insatser främjar exempelvis jämställd representation på olika positioner, lika förutsättningar när det gäller utbildning och karriär samt fördelning av forskningsmedel, säger Eva Källhammer.

Jämställdhetsintegrering är Sveriges centrala strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen, och den används bland annat på lärosäten. Delredovisningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp och stödja högskolor och universitet i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Bilder

Publiceringsdatum: 10 maj 2021