Jämställdhet inom akademin och hat mot journalister i fokus vid seminarier på Bokmässan

Under årets bokmässa arrangerar Jämställdhetsmyndigheten två seminarier: ”Jämställt på pappret men hur ser det ut i verkligheten?”, om jämställdhetarbete i universitetsvärlden den 24 september och ”Hatet skrämmer till tystnad – om kvinnliga journalisters utsatthet” den 25 september.

– Trots att det pågår mycket aktiviteter för att komma till rätta med jämställdhetsproblem som  exempelvis ojämställa karriärvägar och ojämställd fördelning av resurser har jämställdhetsarbetet dessvärre tappat fart under pandemin, säger Eva Källhammer, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Hon medverkar i panelsamtalet på Bokmässans forskartorg tillsammans med tre forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH. Forskarna kommer att berätta både om hur de arbetar praktiskt med att förbättra jämställdheten på KTH och presentera aktuell forskning som berör frågor om jämställdhet, inkluderande kultur, värdegrundsarbete, akademisk frihet och akademiskt ansvar.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag är att stödja statliga myndigheter och landets lärosäten i arbetet med jämställdhetsintegrering.

– Vår senaste rapport visar att det stödet har varit uppskattat av högskolorna och universiteten, berättar Eva Källhammer.

Grövre näthat mot kvinnliga journalister

I två år har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om Pekingplattformen, den globala handlingsplanen för jämställdhet. Plattformen omfattar tolv fokusområden för att uppnå global jämställdhet, varav kvinnor och medier är ett.

Studier visar att näthatet som riktas mot kvinnor ofta är grövre och mer personligt än det som riktas mot män. Kvinnors möjlighet att nå maktpositioner i mediasektorn, rapportera som journalister och delta i det offentliga samtalet utan att utsättas för trakasserier, hot och hat är viktiga frågor för jämställdhetspolitiken.

– Kvinnor, unga och andra personer som skriver och rapporterar om frågor som jämställdhet och våld mot kvinnor verkar vara särskilt utsatta för trakasserier och hot, säger Line Säll som är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Seminariet är också en del av regeringsuppdraget Demokratin 100 år.

 

Mer information och anmälan:

Jämställt på pappret men hur ser det ut i verkligheten?

Fredag 24 september 11.50–12.20

https://bokmassan.se/programs/jamstallt-pa-pappret-men-hur-ser-det-ut-i-verkligheten/

Medverkande:

Anna Wahl, professor och vice rektor, KTH

Johann Packendorff, professor, KTH

Monica Lindgren, professor, KTH

Eva Källhammer, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten

 

Hatet skrämmer till tystnad - Om kvinnliga journalisters utsatthet

Lördag 25 september 12.15–13.00

https://bokmassan.se/programs/hatet-skrammer-till-tystnad-om-kvinnliga-journalisters-utsatthet/

Medverkande:

Oscar Björkenfeldt, doktorand, Lunds universitet

Amina Manzoor, medicinjournalist (aktuell med boken Pandemier!)

Line Säll, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning

Moderator: Hanna Andersson, Fojo

Kontakt

Jöran Fagerlund - Kommunikatör

Kontakt

Jöran Fagerlund Kommunikatör

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 23 september 2021